Nyt lokalt samarbejde vedr. LER 2.0 hjælper lokale vandværker i Midt-, Nord- og Vestjylland

Et nyt lokalt samarbejde i Skive har set dagens lys bl.a. for at hjælpe vandværkerne med lovbestemte krav til automatisering og tidsrammen for svar på henvendelser samt digitalisering af kortmateriale.

Lokale vandværker, som ligger spredt over det ganske land, bliver i disse år presset af bl.a. krav om digitalisering og lovkrav om automatisk svar på alle graveforespørgsler inden for 24 timer (LER loven 2.0).  Det gælder også de lokale vandværker i Midt-, Nord- og Vestjylland.

Lokale vandværker er karakteriseret ved, at det ofte er mindre vandværker, uden ekstra personalemæssige ressourcer til nye administrative krav. Ligesom bestyrelse og formand for vandværkerne er ganske almindelige mennesker fra lokalområdet, som ikke er uddannet specifikt til at forholde sig til ny lovgivning indenfor digitalisering af kortmateriale samt automatisering af svar.

Derfor har IGM Ingeniørgruppen Midtjylland ApS og Geopartner Landinspektører A/S, som begge har til huse i Skive, indgået samarbejde, som skal hjælpe vandværkerne igennem de aktuelle udfordringer affødt af den nye LER lov.

På billedet ses Søren Fogsgaard sammen med Jens Ravn fra Skive kontoret, og to personer fra Ingeniørgruppen Midtjylland: Michael Thorsen Jensen, VVS-tekniker og kontaktperson for planlægning af vandforsyning for vandværkerne, samt Bent Bodilsen, som er bygningsingeniør og daglig leder af Ingeniørgruppen Midtjyllands Skive kontor .

” IGM Ingeniørgruppen Midtjylland ApS rådgiver en række vandværker i Midt-, Nord- og Vestjylland i forhold til projektering og renoveringsprojekter. I forhold til at betjene kunderne gennem det nye LER 2.0 system, har vi valgt at samarbejde med Geopartner Landinspektører, som allerede har en fuldt funktionsdygtig løsning, LER Assistent, som en række vandværker landet over benytter.  Vi mener simpelthen, det samarbejde giver den bedste og mest effektive løsning for vores vandværkskunder,” udtaler Ole Dammark Knudsen, direktør i IGM Ingeniørgruppen Midtjylland.

I kraft af samarbejdet mellem de to virksomheder, forenkles udvekslingen af data og oplysninger for det enkelte vandværk, så det bliver mere strømlinet og effektivt og dermed billigere for  vandværket – sammenlignet med at skulle samarbejde med en helt ny leverandør om den lovbestemte automatiske LER besvarelse.

”Man kan sige, vi kan springe et step over i arbejdet med vandværkerne. For det, som Ingeniørgruppen allerede har lavet, skal vi ikke lave igen, hvorimod en ny leverandør skulle fortolke alle data og analoge kort og oplysninger fra vandværkerne helt forfra, og det er en tidskrævende opgave,” uddyber landinspektør i Geopartner Landinspektører, Jens Ravn Knudsen.

Geopartner Landinspektører og IGM Ingeniørgruppen Midtjylland har planer om at invitere de lokale vandværker til fyraftensmøder, hvor alle kan få den nødvendige information om, hvordan man sikrer overgangen til LER 2.0 så enkelt og effektivt som muligt.

”Både Ingeniørgruppen og Geopartner er lokalt forankrede og vant til at arbejde i lokalområdet med både små og store opgaver. Vi kender til vandværkernes vilkår og glæder os over, at vores samarbejde kan hjælpe vandværkerne, så de slipper for noget bøvl, og den lovbestemte overgang til LER 2.0 sker hurtigere og mere effektivt,” slutter Ole Dammark Knudsen.

Når vandværkerne er kommet over på automatiske udvekslinger af LER oplysninger, betyder det bedre forsyningssikkerhed for den almindelige forbruger, da risikoen for eks. graveskader minimeres. Digitaliseringen vil samtidig gøre generationsskifteprocessen lettere for de lokale vandværker, da lavpraktiske opgaver flyttes væk fra bestyrelserne.

Fakta om LER 2.0  (Kilde: ler.dk)

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har siden 2016 arbejdet med at videreudvikle Ledningsejerregistret, til det vi kalder LER 2.0. LER 2.0 gik i luften i  januar 2020 og har til formål at sikre, at brugerne af LER kan få adgang til ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger, på sigt inde for 2 timer.

Hvor de fleste ledningsejerne (eks. vandværker) i dag sender ledningsoplysninger uden om LER, når de modtager en anmodning om udlevering af ledningsoplysninger, skal de fremadrettet sende oplysningerne ind til LER, i et bestemt, ensartet format. LER samler alle svarene og videregiver til graveaktøren.

Krav til ledningsejerne

For at muliggøre at graveaktører kan få udleveret ensartede sammenstillede ledningsoplysninger via LER 2.0, kræver det, at ledningsejere digitaliserer deres ledningsoplysninger, samt tilpasser dem, så de kan udveksles i det påkrævede format.

Da fristen for udlevering af ledningsoplysninger nedsættes fra 5 dage, til 2-timer inden for hverdage, vil de fleste ledningsejer få brug for systemer, der kan sikre automatisk udveksling af ledningsoplysninger.

Ledningsejere har en frist til 30. juni 2023 til at omstille sig til de nye krav, hvorfor processen nødvendigvis skal igangsættes i god tid inden.