Nye muligheder for at tilgå data med Geopartners WebGIS løsning

Mange forsyninger har behov for at tilgå forskellige datakilder, for at skabe overblik og et godt beslutningsgrundlag for kommende dispositioner. Udfordringer er ofte tilgangen til disse data, da man ofte støder ind i forhindringer eller begrænsninger, som gør det sværere at tilgå data.

I Geopartner anser vi det at kunne tilgå data som et vigtigt indsatsområde. Vi arbejder på mange fronter med at gøre data lettilgængelige f.eks. gennem vores WebGIS platform.

WebGIS platformen kan anvendes både som primært system til at visualisere data, eller også som ”omstillingscentral” til egne lokale desktop og/eller WebGIS løsninger.

Anvendelsen af platformen kræver derfor ikke, at man skrotter egne systemer, som man er vant til at arbejde med, men via Webservices kan man levere flere vigtige temaer og funktioner ind i egne eksisterende løsninger.

Igennem det sidste halve års tid har vi på vegne af kunder udviklet en kobling til tinglysningen (kaldet MapTL). Med denne løsning er det muligt at få overblik over tinglyste rettigheder på egne ledninger. Og senest tiltag er en løsning, som gør det muligt at visualisere observationer fra TV-inspektioner på et kort samt afspille videoen direkte i din Webbrowser (kaldet MapTV).

I 2020 forventer vi, at der vil komme yderligere muligheder for at tilgå data på en smartere måde og integrere disse i egne lokale løsninger.

Er du interesseret i MapTL eller MapTV, så kontakt Lars Klindt på tlf. +45 2858 1660 eller lkm@geopartner.dk for yderligere information.

Billede 1: Hovedskærmbillede af WebGIS platform
 Billede 2: TV på hovedledninger
 Billede 3: TV i fuldskærmvisning