Nye gebyrer på registrering af ejerlejligheder

Skal du nå at registrere din ejerlejlighed, inden den nye afgift træder i kraft?

Fra d. 25. februar 2019 skal du betale gebyr for at registrere din ejerlejlighed. Den dag træder en ny bekendtgørelse nemlig i kraft, så det ikke længere er gebyrfrit at registrere nye lejligheder, ændre i lejligheder og fordelingstal samt at stedfæste bygninger på fremmed grund. Er du hurtig, kan du stadig nå at slippe for gebyret. Vores ejendomsspecialist, Andy Klarholt, gør os klogere herunder.

Hvordan påvirker ændringerne mig?

I dag er matrikulære sager om jordstykker allerede afgifts- og gebyrpålagt – og det bliver registrering af ejerlejligheder nu også.

– ”Som projektudvikler, rådgiver eller borger skal du være opmærksom på, at der indføres et gebyr på registreringen. Dét er, hvad ændringerne betyder for dig. Bekendtgørelsen stiller derudover krav til højere grad af digitalisering i registreringsprocessen, men den del tager vi som landinspektører os af”, fortæller Andy.  

Ejerlejlighedsopdelinger mv. behandles af Tinglysningsretten efter de nuværende regler, hvis anmeldelsen sker senest d. 24. februar 2019. Inden da kan du altså stadig slippe for gebyret.

Baggrunden for gebyr på ejerlejlighedsregistrering

Det er i fremtiden Geodatastyrelsen, der skal håndtere al grundlæggende registrering af fast ejendom.

– ”Den nye afgifts- og gebyrpålægning er en del af Ejendomsdataprogrammet. Med det vil Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering gøre op med, at ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger i dag registreres uensartet. Derfor skal alle ejendomsdata i fremtiden registreres i ét samlet register hos Geodatastyrelsen, Matriklen, som bedst beskrives som ejendommens CPR-register. Det skal sikre en enkel, effektiv og sikker håndtering af alle oplysninger om ejendomme”, fortæller Andy. 

Du kan læse mere om Ejendomsdataprogrammet her

Forventelige gebyrstørrelser for ejerlejligheder

Geodatastyrelsen har meldt følgende, forventelige, gebyrstørrelser for ejerlejligheder ud:

Note: Sagsbehandlingstiden for matrikulære sager ved Geodatastyrelsen er i øjeblikket cirka 5 måneder. Ejerlejligheder registreres ved Tinglysningsretten på cirka 1 uge. Hvordan overgangen af ejerlejligheder til Geodatastyrelsen påvirker sagsbehandlingstiden for ejerlejligheden, kan vi ikke vide, men det må sandsynligvis forvente at påvirke sagsbehandlingstiden væsentligt.