Ny organisering i Geopartner med øget fokus på vedvarende energi

I Geopartner mærker vi klart øget efterspørgsel på vores ydelser relateret til vedvarende energianlæg. Det har resulteret i, at vi har oprettet et nyt specialistteam – Plan og Energi. 

Den øgede vækst kendetegner hele markedet for vedvarende energi, som oplever en stor samfundsmæssig efterspørgsel samt en stærk vilje til investeringer i vedvarende energianlæg. Den udvikling ser vi Geopartner som en naturlig del af, da vi de sidste år deltaget i mange store projekter inden for eks. solceller, vindmøller, biogas samt den senere tid også Power-to-X. Det nye team Plan og Energi skal derfor ses som et målrettet svar på den øgede efterspørgsel samt forstærkelse af Geopartners ressourcer på området.

Som navnet antyder, er det det hidtidige team Planlægning, der danner grundlaget for det nye specialistteam.  Det skyldes ifølge Carsten Elfrom, der er landinspektør og teamleder for team Plan og Energi, at der ved projekter inden for vedvarende energi typisk er store planlægningsopgaver samt tidlige undersøgelser af arealforhold involveret. Derfor er de to områder naturligt sammenhørende. Og der er i øvrigt også allerede flere medarbejdere i Planlægningsteamet, der er specialiserede i vedvarende energi. 

Også bestyrelsesformand Any Klarholt glæder sig over det øgede fokus på vedvarende energi:

 – Grundet verdenssituationen, hvor vi står i både en energikrise og en klimakrise, er vedvarende energi mere relevant end nogensinde. Som landinspektørvirksomhed har vi mange direkte eller indirekte klimarelaterede ydelser. Lokalplanlægning, lodsejerforhandling, undersøgelse af arealbindinger med mere er ydelser, vi har udført i mange år i forskellige sammenhænge, og som også har stor relevans for vedvarende energi projekter (VE-projekter). Ved at styrke vores leverancer, så vi ikke bare leverer ydelser men samlede løsninger og rådgivning indenfor VE-projekter, kan vi bidrage til en hurtigere og smidigere proces fra bar mark til færdigt VE-anlæg. Som landinspektørvirksomhed ser vi vores største potentielle impact på klimaet og energikrisen, at vi med vores faglighed kan bidrage til løsninger, som fremmer udviklingen af vedvarende energi. Derfor har det været et af vores strategiske fokusområder, at vi vil styrke vores organisation indenfor vedvarende energi. Så det er meget glædeligt, at vi nu får et strategisk team bygget op omkring emnet.

Teamets fokus på et område med så stor fremtidig samfundsmæssig betydning styrker Geopartners overordnede mål om, at vi vil være FREMTIDENS LANDINSPEKTØRVIRKSOMHED.

Det nye team forventer at udvide med flere ressourcer den kommende tid.

Kontakt os

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk
Andy Klarholt
Landinspektør, partner
Mobil +45 5054 5352
akl@geopartner.dk