Ny integration samler data fra BlueIdea

Hvilke kunder har fået afbrudt deres vandforsyning, hvor ofte har de haft afbrydelser og i hvor lang tid? Det er spørgsmål, som kan være vanskelige for forsyninger at svare på.

I samarbejde med Forsyning Ballerup har Geopartner udviklet en dataintegration til forsyningens sms-varslingssystem, der giver hurtigt overblik over afbrydelser i GIS og derigennem mulighed for bl.a. at kontrollere, om opstillede servicemål overholdes, og komme med input til renoveringsplanlægningen.

Overblik over afbrydelser giver fordele

BlueIdea er markedets mest udbredte system til sms-varsling af forbrugere, og Forsyning Ballerup anvender BlueIdea til varsling af forbrugerne, når der opstår driftsforstyrrelser på vandforsyningen. Dertil har BlueIdea udviklet et nyt modul, der indsamler detaljerede data over afbrydelser og bl.a. dokumenterer, hvor, hvornår og i hvor lang tid bestemte områder eller husstande har været påvirket af driftsforstyrrelser.

– “I samarbejde med Forsyning Ballerup og i dialog med BlueIdea har vi udviklet en løsning, der henter de data om afbrydelser, som BlueIdea indsamler, og indlæser dem i en lokal database hos Forsyning Ballerup. Det giver fordele – både for forsyningen og forbrugerne”, fortæller Peter Norvin, chefkonsulent i Geopartner.

Med løsningen får Forsyning Ballerup mulighed for at tematisere oplysningerne om afbrydelser direkte i GIS og få et hurtigt overblik over f.eks. varigheden og udbredelsen af afbrydelsen, og hvor ofte en bestemt adresse har oplevet afbrydelser. Derfor kan forsyningen nu helt konkret se, hvor opstillede servicemål som eksempelvis et maksimalt antal afbrydelser på samme adresse indenfor et år ikke er overholdt.

– “De oplysninger, som forsyningen har om afbrydelsernes placering og ikke mindst konsekvens i form af antal afbrudte forbrugere, giver overblik og kan nu i højere grad indgå i overvejelserne om strategi for renoveringsplanlægningen”, fortæller Peter.

Forsyning Ballerup anvender desuden dataene i forbindelse med indrapportering til benchmarking til Forsyningssekretariatet, da alle data ligger lokalt på en database, og det nu er let at definere et udtræk.

Vil du vide mere? Læs mere om Forsyning Ballerup og fordelene ved deres sms-varslingssystem i magasinet Vand i Tal 2016 (s. 18) eller kontakt chefkonsulent i Geopartner, Peter Norvin, på +45 4018 7068 eller mail pen@geopartner.dk for at høre nærmere.