Ny erhvervskorridor i Silkeborg

I Silkeborg har Geopartner endnu en spændende opgave i relation til det igangværende motorvejsprojekt gennem Silkeborg. Langs den nye motorvejsstrækning er der planlagt en såkaldt erhvervskorridor, hvor mange erhvervsbygninger opføres langs den bynære motorvejsstrækning.

Vi er stolte af at have en rolle i opførslen af den første kontorbygning på strækningen, som bliver et 7000 etagemeter stort kontorhus. Bygningen er ejet af Jyske Bank, som allerede har taget første spadestik til opførslen af kontorhuset. På projektet har Geopartner stået for afsætning af modullinier og koter til entreprenøren.

Kontorhuset placeres på en stor grund, hvor den tidligere tekstilvirksomhed Neckelmann har ligget gennem årtier. En stor del af de gamle produktionsbygninger på grunden fjernes for at give plads til Jyske Banks nye kontorbygning, der danner en ny æra på grunden.

På projektet har Geopartner også foretaget opmåling af de eksisterende bygninger og omgivelserne på grunden til projekteringen og vurderingen af behovet for nedrivning af de eksisterende haller.

Geopartner har også mange andre opgaver i forbindelse med motorvejsprojektet i Silkeborg, hvor vi står for afsætning, kontrolmålinger, leverer data til maskinstyring og foretager volumen­bereg­ninger. Projektet stiller særlige krav til kompetencer og faglighed på disse områder, blandt andet som følge af beslutningen om, at en del af motorvejen anlægges som en overdækket vej. 

Billedet er en visualisering af den færdige erhvervskorridor langs motorvejen.

Du kan også læse mere om vores arbejde på Silkeborg-motorvejen her.