Ny dronestrategi skal gøre Danmark til dronesupermagt

Regeringen lancerede d. 23. september en ny dronestrategi, der med målrettede investeringer i forskning og udvikling skal gøre Danmark til en supermagt inden for droneområdet. 

Specialiserede droneinspektioner

Heliscope, der er Geopartners dattervirksomhed, er med helt fremme, når vi taler om specialiserede droner, og i et interview til Politiken om den nye dronestrategi fortæller vores projektchef Morten Thoft, hvordan Heliscope har specialiseret sig inden for droneteknologien.

”Vi fokuserer primært på elforsyningsnetværket i Danmark. Med dronen kan vi effektivt vedligeholde og overvåge de tusindvis af elkabler, der leverer strøm til hele landet”, forklarer han.

Vores drone DJI S1000+ vedligeholder og overvåger tusindvis af kilometer elkabler. Foto: Heliscope. 

Droner giver vidtrækkende muligheder

Dronestrategien indeholder 23 konkrete initiativer, hvor regeringen bl.a. vil styrke forsknings- og udviklingsfasen inden for droneteknologi og fremme den offentlige sektors brug af droner i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse og overvågning af kystlinjer.

Droner egner sig til inspektioner af en lang række ufremkommelige områder, og udover at vil give vores kunder det bedst vedligeholdte ledningsnet i verden tilbyder Heliscope også droneinspektioner af blandt andet bygninger, tage, skorstene, master og vindmøller.

Markedet for droner mangedobles frem mod 2020

Droneteknologiens store potentiale står klart i analyser og tal fra Europakommissionen, der fortæller, at det globale marked for droner vil mangedobles frem mod 2020 (politiken.dk). Dronestrategien og dens initiativer er derfor afgørende skridt fremad for udviklingen af droneområdet i Danmark.

Læs meget mere om regeringens nye dronestrategi og Morten Thofts syn på droneteknologiens mange fremtidsmuligheder lige her.

Læs også mere om Heliscope her.