Merværdi skabes, når systemer snakker sammen

Virksomheder bruger mange forskellige IT-systemer i den daglige drift, leveret og supporteret af forskellige leverandører.
De enkelte løsninger løser specifikke opgaver, som gør dem uundværlige for den enkelte virksomhed.

Der ligger et stort potentiale i at få eksisterende eller nye systemer til at snakke sammen og udnytte virksomhedens data på tværs på en mere effektiv måde.

Intranote, som bl.a. leverer ESDH løsningen Docunote, og Geopartner, der bl.a. leverer GIS løsninger, har arbejdet tæt sammen om at integrere disse løsninger til vores kunder. Løsningen kobler specifik knowhow fra Intranote og Geopartner til gavn for kunderne.

Herunder beskrives kundeløsning, som viser nogle af de muligheder og den værdi, som integration af systemer giver.

Rønne Havn

Havnen ønskede et system, der let kunne anskueliggøre de vedligeholdelsesopgaver, der måtte være på havnen. Ydermere skulle tjeklister til vedligeholdelsesopgaverne automatisk oprettes ud fra foruddefinerede tidsintervaller. 

Map Connect viser komponenter på et kort, hvor driftspersonalet kan stille skarpt på en specifik komponent og trække information ud for bl.a. næste vedligeholdelsesjob.  Driftspersonalet kan endvidere udføre et job og registrere metadata for jobbet direkte i Map Connect i marken, mens de udfører opgaven, bl.a. tidspunkt for færdiggørelse og eventuelle noter.

Data fra Map Connect vil blive vist i en fastdefineret struktur i DocuNote. DocuNote vil, på en bund af ESDH funktionalitet, skabe overblik og være et administrativt ’førerhus’.   

På den måde opnåede Rønne Havn det ønskede overblik.

Vandmiljø Randers

Docunote – Map Connect  kundehenvendelsessystem

Med tillægsmodulet ‘Kundehenvendelse’ i Docunote får Vandmiljø Randers nu samlet endnu flere informationer i samme system. Tidligere var det et separat system med selvstændigt login for få brugere i virksomheden og dermed svært at få et samlet overblik for alle. Med informationer og opgaver samlet i DocuNote kan alle få adgang til data i et kendt værktøj, og dermed kan alle få bedre overblik og levere bedre service. Benchmarking var tidligere tidskrævende, nu klares det på en time med integrationen til Excel.

Alt registreres hurtigt

Oprettelse af sager starter i MapConnect – kortvisningen- hvorefter en sag med metadata oprettes og relateres til lokation/adresse. Tidligere sager vises på kortet sammen med status. Sammen med oprettelsen skabes et område til dokumenter, mails og billeder i DocuNote.

Kontakt for at høre mere: