Kobling af TV-inspektioner og opmålingsdata sparer tid for VandCenter Syd

Projektleder Dennis Jakobsen

Når projektleder Dennis Jakobsen og hans kolleger efter endt databehandling af en ledningsregistrering sender dataleverancen til VandCenter Syd, er der ikke kun opmålingsdata i leverancen. I stedet er de koblet sammen med data fra TV-inspektion, så det hele forenes i en samlet datapakke og tegning. På den måde sparer VandCenter Syd tid og ressourcer i forbindelse med afslutningen af anlægsprojekterne og opdatering af deres kloakdatabase.

VandCenter Syd er som forsyningsvirksomhed en del af SamAqua samarbejdet, hvor Geopartner i 2015 og 2019 vandt udbuddet for ”Landinspektørydelser”. Geopartner og VandCenter Syd samarbejder derfor om landinspektøropgaver, tinglysning, ledningsregistrering m.m. – herunder opmåling og databehandling.

Selve opmålingsopgaven foregår på traditionel landinspektørvis ved nyanlæg, renovering af ledninger og anlæg, samt ved andet behov for digital kortlægning af ledningsnettet. Kort- og landmålingsteknikere fra Geopartner opmåler ledninger og anlæg iflg. registreringsvejledningen, som er udarbejdet af VandCenter Syd i samarbejde med Geopartner.

Geopartner har erfaringen med at koble data fra TV-inspektion og opmåling

I Geopartner har man lang erfaring med at udføre arbejdet med at sammenkoble opmålingsdata  med de indsamlede TV-inspektionsdata. Det vil sige, man tager databehandlingen et skridt videre, inden de samlede data leveres til VandCenter Syd. Dennis Jakobsen forklarer:

 – For os giver det mening, fordi vi har stor erfaring i at vurdere det, vi ser i XML data og videofiler, i forhold til det opmålte. På den måde tilfører vi ekstra værdi til forsyningsvirksomheden. Samtidig har vi rigtig mange års erfaring med at overskue de store XML datamængder og vurdere de samlede data i detaljer. Vi har set fejlene og udfordringerne igen og igen og er vant til den systematiske analyse og fejlsøgning i de store datamængder, så vi i sidste ende kan levere data uden fejl til kunden.

Værdien ligger i menneskelige kompetencer

DanDasGraf billede af kloakledninger i VandCenter Syds forsyningsområde

For Jan Thinglev Olsen, som er forsyningschef i Geopartner, er der ingen tvivl om, at det er i denne del af processen, at Dennis Jakobsen og hans team gør en forskel:

– Det er ikke i IT-systemerne, at værdien ligger. Det er i de menneskelige kompetencer og erfaring, som er tilegnet igennem mange år. Det kan man ikke lige gå ud og købe sig til, begrunder han.

Processen for databehandlingen er sådan, at Geopartner får adgang til data fra TV-inspektionen fra VandCenter Syd, og så indlæses samtlige data i DanDasGraf – det vil sige, de kobles med Geopartners egne indsamlede opmålingsdata i XML format. 

– Når man kobler alle disse data, tegner DanDasGraf selv ledningerne op visuelt og kombinerer dermed de visuelle TV-data med de hardcore opmålinger, som allerede ligger i DanDas databasen, forklarer Dennis Jakobsen.

Geopartner sparer også selv tid ved sammenkoblingen af data, da man uden TV-inspektionsdata skulle tegne ting ind manuelt, som kan ske automatisk med TV-inspektionsdata. Eller som Dennis Jakobsen siger med et lille forbehold:

– Det kører næsten automatisk, men dog skal vi ind og tilrette stikledninger mm. manuelt. Der er altid brug for menneskelig vurdering også.

Manuel bearbejdning er også nødvendig

Manuel bearbejdning af data kræves også, for at data overholder VandCenter Syds registreringsvejledning. Det gælder eks. manuel opdatering af handelsdimensioner og indvendige dimensioner, opdatering af materiale typer, tilretning af koter og tilkobling til eksisterende data mm. Og det er et omfattende arbejde forsikrer projektlederen:

– I databehandlingen for VandCenter Syd arbejder vi med en registreringsvejledning på 29 sider samt 98 siders bilag, som beskriver hvor og hvordan, data skal håndteres. Alle disse data fordeles på over 100 tabeller i en DanDas database, så det er mange data at overskue og sikre formatet og kvaliteten af. 

Når det manuelle arbejde er udført, skal data kvalitetssikres. Det sker i VandCenter Syds tilfælde med deres KS-løsning DANDASCheck. Her kontrolleres de samlede data, så eventuelle uoverensstemmelser rettes, inden leverancen sendes til VandCenter Syd.

Den endelige dataleverance er i XML format, hvor man kan se knuder, ledninger, TV inspektion og brøndrapporter samlet. Når VandCenter Syd har læst de leverede data ind i deres egen ledningsdatabase, som omfatter hele VandCenter Syds forsyningsområde, er de klar til at bruge til alle formål.

Samlet overblik med hurtigere og mere effektiv proces

Iflg. Dennis Jakobsen er der god værdi for en forsyningsvirksomhed som VandCenter Syd i at få ledningsregistreringsdata leveret med TV-inspektionsdata i en samlet datafil:

– VandCenter Syd får med de samlede data et overblik over de assets, som ledningsnettet jo er. De får valid dokumentation og pålidelige LER 2.0 data. Og samtidig bliver deres interne proces hurtigere og mere effektiv.

Og så glæder projektlederen sig samtidig over samarbejdet med medarbejderne i VandCenter Syd:

– Jeg synes, vi har et super samarbejde med teamet i VandCenter Syd omkring lednings­registreringen og dataleverancen. Vi har en god fælles forståelse af de indsamlede data og kan tage dialogen med samarbejdspartnere, så alle parter ved, hvad man taler om, slutter Dennis Jakobsen.

Når man kobler opmålingsdata med TV- inspektionsdata, tegnes de opmålte ting ind automatisk

Registreringsvejledning

En registreringsvejledning, som den VandCenter Syd har, er et omfangsrigt værk, som i detaljer specificerer eks.:

  • Ønskede nøjagtigheder for alle målte koter.
  • Hvilke data, der skal leveres.
  • Ønskede version af DanDas,
  • Krav til hvordan TV inspektionsfirmaer håndterer nummerering og dataflow.
  • Mm.

Alt i alt sikrer registreringsvejledningen, at kvaliteten af data bliver ensartet og let at arbejde videre med til de ønskede formål.

Kontakt:

Dennis Jakobsen
Driftskoordinator, projektleder, partner
Telefon +45 6361 1004
Mobil +45 2321 5765
dej@geopartner.dk