Kender du størrelsen på din bolig?

Når du køber og sælger bolig, viser salgsopstillingen boligens areal fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Erfaringer viser dog, at arealet ikke stemmer overens med virkeligheden i op til hver 4. registrering.  

Det fører til flere uheldige erstatningssager, som Geopartners ejendomsjuridiske specialister løbende følger resultaterne af.

Geopartners specialister forklarer her, hvad forkerte boligarealer kan skyldes, og hvordan du undgår ekstraudgifter eller en erstatningssag.   

Hvorfor er boligarealer i mange tilfælde registreret forkert?

Mange glemmer at korrigere arealet i BBR, når de bygger om, laver en ny tilbygning, eller bygger et nyt skur i haven. Fejl opstår også, hvis boligarealet er opmålt forkert i forhold til de lovmæssige krav. Der kan dermed være rigtig mange årsager til fejlkilder.

Hvorfor er det vigtigt, at boligens areal er korrekt registreret i BBR?

Først og fremmest handler det om, at boligens areal spiller en stor rolle i ejendomsmægleres fastsættelse af boligens værdi. Derfor kan der opstå kedelige og dyre erstatningssager, når boliger sælges på baggrund af forkerte oplysninger i BBR-registret, og køber har fået et mindre boligareal end lovet ved køb. I BBR skal det samlede areal fremgå, dvs. dit boligareal inklusiv tilbygninger og skure. Sager afgjort i Højesteret understreger, at det er sælgers ansvar. Man skal heller ikke glemme, at et forkert boligareal også kan have en indflydelse på din økonomi, uanset om du er lejer eller husejer. Det registrerede areal har nemlig også indflydelse på f.eks. din husleje, boligsikring, dine forsikringer, ejendomsskat og udgifter til varme.

Hvordan undgår man som boligejer en sag om erstatningskrav?

Skal du sælge din bolig, er det en god idé at få beregnet alle bygninger på din grunds bruttoareal ved at måle alle ydermure. Det kan i mange tilfælde være en stor opgave, så vil man være på den sikre side, skal man have en landinspektør til at måle og beregne det præcise areal. Så er du også sikker på, at arealet opgøres efter alle lovmæssige krav. Dermed undgår du dyre erstatningskrav til køberen af din bolig. Som køber er det selvfølgelig også en god idé at få tjekket, at arealet i salgsopstillingen stemmer overens med virkeligheden, før der handles. Vi har desværre oplevet en del sager, der er endt med nedskrivelsen af boligers værdi, og det er ærgerligt for både køber og sælger.

Mere information?

Du kan tjekke din boligs BBR-meddelelse på www.boligejer.dk

Kontakt Geopartner, hvis du ønsker yderligere rådgivning eller en opmåling af din bolig. 

Er du grundejer, er det ligeledes vigtigt at have styr på dine servitutter. Find ud af hvordan du sikrer dig her