Idéer og løsninger blev delt på temadag for sjællandske forsyninger

Geopartner holdt torsdag den 26. november den første af forhåbentlig mange forsyningstemadage på Sjælland.

På temadagen blev en række emner behandlet, herunder nye muligheder for opmåling af vandforsyning og dannelse af XML data til DANVAND baserede ledningsregistreringsprogrammer.

Øverst ses Tina Fabricius fra Geopartner, som inviterede nogle af deltagerne med udenfor i det gode vejr og demonstrerede en intelligent og simpel opmålingsmetode af et fiktivt ledningsnet. Tina gennemgik efterfølgende inde på ”kontoret”, hvordan data simpelt indlæses uden en større efterbearbejdning.

Michaela Eiris fra Forsyning Ballerup fortalte om et spændende projekt vedr. optimering af ventiltilsyn, hvor man ud fra en række fastlagte servicemål kunne reducere antallet af ventiler i forsyningsnettet, som skulle serviceres, væsentligt.

Der var også indlæg fra Hans Holm-Tygesen, Geopartner, om fordelene ved at få udarbejdet en registreringsvejledning og et setup til datakontrol. Det blev en god dialog om de udfordringer mange oplever som følge af manglende krav, og de konsekvenser det kan have.

Jan Olsen gennemgik muligheder for håndtering af 3D i værktøjer som Bentley PowerCivil, herunder hvordan højdedata fra de Frie Grunddata kan bringes i spil. Der blev også vist eksempler på, hvordan Geopartner scanner eksempelvis forsyningsbygværker og leverer færdige 3D modeller, som direkte kan anvendes til videre projektering eller dokumentation af et anlæg.

Fra Geopartners side vil vi takke deltagerne for deres engagement og spørgelyst – og vi ser frem til flere temadage på Sjælland og ikke mindst et godt samarbejde med forsyningerne.

Se herunder projektchef Søren Holst og deltagerne Mette Fogtman, Hørsholm Vand, og Jakob Harboe fra Roskilde Vand fortælle om deres oplevelse af dagen. 

Læs mere om vores kompetencer inden for forsyning her.