Heliscope relanceres som Geopartner Inspections

Droneinspektionsfirmaet Heliscope, ejet af Geopartner Landinspektører A/S, relanceres med nye inspektionsprodukter i porteføljen og et nyt navn; Geopartner Inspections.

Stadig droneinspektion – men i en større sammenhæng

Tilbage i juni 2016 købte Geopartner Landinspektører droneaktiviteterne i Heliscope. Konceptet er siden hen modnet og er nu klar til at blive tænkt ind i en større sammenhæng, hvor en bredere fortolkning af en inspektion nu er muligt.

-“Vi arbejder i forvejen med en række inspektionsopgaver i Geopartner-regi, så det giver bare rigtig god mening at sætte skillelinjen ved inspektion – drone eller ej. Så uanset om vi foretager inspektion med drone, GPS, laserscanner eller lignende, så er fællesnævneren nu den høje kvalitet og professionelle rådgivning”, siger Henrik Ibsen, adm. direktør i Geopartner.

Simplifying complex inspections

Mange kunder oplever inspektion som meget datatungt og komplekst, hvilket forhindrer dem i at nytænke metoden, de foretager inspektion på. Det vil Manager i Geopartner Inspections, Lars B. Poulsen, gerne gøre op med:

– “Vi vil gerne ud at fortælle folk, der har behov for en simplere metode til at administrere og føre kontrol med deres produkt, at vi gennem det udstyr vi har til rådighed som bl.a. 3D laserscanning og helikopterdroner meget let kan indhente de informationer og data, de har brug for”.

Virksomheden investerer løbende i ny high-end teknologi, der gør inspektion af ufremkommelige bygninger og steder let for kunden, så de kan bruge kræfter på blot at føre kontrol, lave tilstandsvurderinger og evt. planlægge udbedringerne på f.eks. en gammel bygning eller en vindmølle:

– “Vi har kompetencerne til at rådgive kunderne om dataregistrering og –behandling, så kunderne f.eks. kan udføre velplanlagt vedligeholdelse ud fra billeder og data fra inspektionen. Vi overleverer aldrig bare et USB-stik med tusindvis af billeder og data. Rådgivning er indbygget i vores model, og derfor bliver det både tidsbesparende og billigere, når processen i at indsamle data, registrere dem i det rette software og anvende dem, bliver gjort simpel”, siger Lars B. Poulsen.

Skubber fortsat til udviklingen inden for droner og klimasikring

Inspektion med nyeste teknologi er en investering i fremtiden, men kræver også, at virksomheden tager ansvar for sin rolle som foregangsvirksomhed, erfarer de:

– “At være frontrunner på teknologi er en spændende proces. Vi har været den virksomhed i markedet, som har garanteret vores kunder allerhøjeste kvalitet, samtidigt med, at vi tilbyder kunderne en tryghed i, at ydelserne leveres i overensstemmelse med f.eks. den strenge lovgivning, der er på droneområdet, som vi er med til at definere og skubbe til, som pionerer på området”, forklarer Lars B. Poulsen.

Grundet virksomhedens investeringer i udvikling, er Geopartner Inspections på vej til at blive de første i Danmark til at flyve med droner uden for droneførerens synsvidde.

På klimaområdet er Geopartner Inspections også en af frontløberne på inspektion, som de gerne tager et stort ansvar for at hjælpe kommunerne med:

– “Det kan være svært at spå om fremtiden med hensyn til klimaet, men med de rette inspektionsmetoder til at følge udviklingen i jordoverfladens bevægelser i forhold til vandstandsstigningen, så kan vi give nogle meget præcise data til fremskrivning af forskellige scenarier, som kommunerne kan træffe deres beslutninger omkring klimasikring på”, afslutter Lars B. Poulsen.

Præcise og simple data er netop fællesnævneren for de opgaver virksomheden beskæftiger sig med, som blandt andet tæller inspektionsopgaver for Energinet og Akzo Nobel Salt.

Fakta: