Har du styr på dine private servitutter?

Selvom boligejere har fået byggetilladelse fra kommunen, kan de stadig få påbud om at fjerne deres godkendte udestuer, carporte og andre bygninger, hvis de inden opførelsen ikke har taget højde for servitutter om blandt andet nedlagte kloakrør og forsyningsledninger. Og det er mange boligejere ikke opmærksomme på.

Det er nemlig vigtigt at få tjekket, om der er private servitutter på ejendommen, inden byggeriet går i gang, da de ikke nødvendigvis er omfattet af kommunens undersøgelse for byggetilladelse. Ved at inddrage en landinspektør kan du undgå at skulle fjerne din tilbygning eller carport igen, når vi med viden og erfaring inden for byggelovgivningen og kendskab til hvilke forhold, der skal drøftes med myndighederne, kan rådgive dig i din byggesag fra start til slut – uanset om du bygger hus eller carport.

Som professionelle rådgivere går vi også i dialog med forsyningsselskaberne, inden dit byggeri opføres, for at indhente de rette tilladelser. Hvis skaden er sket, og du har opført dit byggeri uden tanke på private servitutter, indgår vi også i dialog med forsyningsselskaberne om mulighed for at indgå en aftale, der sikrer dig, at bygningen må blive stående, så længe den ikke er til gene for den tinglyste ledning.

Hvad er en servitut?

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom, og som sætter nogle begrænsninger for brugen af ejendommen. Servitutter kan indeholde forskellige bestemmelser lige fra, hvor høj din hæk må være, til en aftale indgået med naboen om at have en privat vej på hans ejendom. I forbindelse med etablering af nye ledninger tinglyser forsyningsselskaberne også bestemmelser om ledningernes tilstedeværelse med tilhørende beskyttelsesforskrifter for bl.a. at sikre sig mod skader på ledningerne. Og det er disse bestemmelser/servitutter, som du skal være opmærksom på. 

Læs med her og få overblik over, hvad du som grundejer skal være opmærksom på.