Geopartners rolle i forhold til Persondataforordningen

I forhold til Persondataforordningen (GDPR) og den danske Databeskyttelseslov, som er gældende fra d. 25/5/2018, er Geopartner dataansvarlig for den behandling af data, som vi foretager på vegne af vores kunder. Dette skyldes, at vi som rådgiver definerer, hvilke data vi indsamler samt til hvilke formål. Som landinspektørvirksomhed har vi yderligere behov for at kunne fastsætte opbevaringsformen og opbevaringsperioden af hensyn til vores rådgiveransvar og forsikringsforhold.

Som dataansvarlig bærer Geopartner Landinspektører ansvaret for, at de oplysninger vi modtager eller indhenter af egen drift, behandles korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

På baggrund af ovenstående kan Geopartner Landinspektører udelukkende anses som dataansvarlig og ikke databehandler, hvorfor der i det daglige landinspektørarbejde ikke er behov for en eventuel databehandleraftale med eksterne samarbejdspartnere.

Yderligere informationer

Geoparter Landinspektører har udpeget en persondatakoordinator, som skal sikre, at Geopartner overholder reglerne for behandling af personoplysninger samt være kontaktperson i relation til spørgsmål omkring Persondataforordningen. Har du spørgsmål til Geopartners behandling af persondata, kan vores persondatakoordinator kontaktes på mail: gdpr@geopartner.dk.

Du kan læse mere vores persondatapolitik samt vores cookie- og privatlivspolitik på vores hjemmeside

Geopartner har gennemført et complianceforløb, samt modtaget juridisk assistance, for at sikre, at vi forholder os korrekt til i forhold Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Du kan læse mere om Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven, som i Danmark erstatter persondataloven, på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk