Geopartner vinder opgave for Energinet.dk

Energinet.dk udbød i efteråret en afsætningsopgave i forbindelse med etableringen af en ny elforbindelse. Opgaven er et led i Energinet.dks store kabelomlægningsprojekt, hvor jordkabler skal erstatte eksisterende højspændingsluftledninger i store dele af landet. Energinet.dk forventer at omstrukturere og omlægge 132 og 150 kilovolt ledningsnettet inden 2030. På denne del af projektet skal en helt ny elforbindelse etableres på en strækning mellem Jylland og Fyn, og Geopartner er glade for at være valgt som det bedste rådgivende landinspektørfirma til projektet.

Geopartner har vundet opgaven med at klargøre strækningen fra Jylland til Fyn til Energinet.dks arbejde – nærmere bestemt på strækningen over Lillebælt fra Station Ryttergården ved Fredericia til Station Graderup vest for Odense. Det indebærer, at et nyt søkabel skal etableres mellem Jylland og Fyn.

Før Energinet.dk begynder arbejdet skal arkæologer fra Odense Bys Museer og Vejle Museerne undersøge jorden for historiske kulturlevn. Da anlægsarbejdet strækker sig over to museers ansvarsområder, er Geopartner anmodet om at starte afsætningen på to delstrækninger samtidig. Afsætningsarbejdet startede i uge 43 ved Fredericia og Graderup, og arkæologer fra de lokale museer er begyndt på forundersøgelserne af jorden.

Det kommende ledningstracé afsætter Geopartner med landmålerstokke i takt med, at museerne får undersøgt muldlaget på kabelstrækningen, hvorefter Energinet.dk starter etableringsarbejdet af den nye elforbindelse.

Energinet.dk har valgt Geopartner til projektet på bagrund af det mest fordelagtige tilbud for Energinet.dk, herunder den lokale tilstedeværelse med flere kontorer i området, hurtig reaktion på arbejdets udbud og den fleksibilitet i opgaveløsningen, som projektet kræver.

Geopartner vandt også tidligere på året en større opgave for Energinet.dk i forbindelse med kabelomlægningsprojektet i Vestjylland. Det kan du læse mere om her.

For flere informationer om projektet kontakt Christian Graversen, områdechef, tlf.: 2926 3265. Du finder også mere information om projektet på Energinet.dk

Billedet er fra et tidligere projekt i Lillebælt i 2013, hvor et 400 kV-kabel blev lagt som erstatning for de oprindelige høje master ved Lillebælt.