Geopartner vinder betydningsfuld opgave for Energinet.dk

Geopartner Landinspektører A/S deltager i endnu et stort projekt sammen med Energinet.dk

Sammensætningen af det helt rette hold og en fordelagtig pris giver nu Geopartner en spændende opgave for Energinet.dk. Projektet drejer sig om opmålings- og afsætningsarbejder på en samlet strækning på over 100 kilometer.

Nærmere bestemt skal der foretages opmåling og afsætning i forbindelse med jordlægning af 150 kV-kabel fra Skive over Salling og Mors til Bedsted (Thy), samt fra Bedsted og ned til Struer.

Der er tale om helt nye forsyningsstrækninger i en del af området. Men derudover skal gamle, eksisterende luftledninger også erstattes med nye jordkabler, hvilket i høj grad forskønner det danske landskab. Projektet er en del af et større kabelprojekt, der udmunder af en politisk aftale. På kortet ses området, hvor Geopartner er med på projektet.

 

Stærke kompetencer på området

Geopartners team af medarbejdere har stærke kompetencer på opmålings- og afsætningsarbejder, og det blev udslagsgivende for valget af Geopartner til projektet.

Energinet.dk vurderede Geopartners tilbud til at være det økonomisk mest fordelagtige foran tre andre tilbudsgivere. Udover at være konkurrencedygtige på prisen vægtede en vurdering af kriterierne arbejdsbeskrivelser, projektafvikling og kontraktvilkår ligeledes højt. Projektet starter med afsætning til museernes arkæologiske forundersøgelser i februar 2015 og forventes at strække sig til udgangen af 2016.

 

Flere informationer om projektet?

Kontakt projektlederne på opgaven:

Landinspektør Esben Billeskov Poulsen, ebp@geopartner.dk, tlf. 61 24 42 47, og Landinspektør Torben Jensen, tje@geopartner.dk, tlf. 61 55 15 29, som begge har erfaring fra lignende projekter. 

Vi har også tidligere arbejdet på projekter for Energinet.dk - læs mere her.

Del på: