Geopartner udvikler GeoSaneringsAnalyse til forsyningsselskaber

Geopartner har udviklet en IT-løsning for Provas og Vejle Spildevand, der giver hurtigt overblik over forsyningernes store, komplekse datamængder og deres fremtidige saneringsindsats.

Ved hjælp af data fra ledningsdatabasen, resultatfiler fra hydrauliske beregninger og kort fra Frie Grunddata viser GeoSaneringsAnalyse i dag Provas og Vejle Spildevand hvilke strækninger i deres kloaksystem, der er saneringsmodne.

Behovet udsprang hos Provas, der manglede overblik over sine godt 45.000 ledninger og derfor ønskede en maskinel løsning, der kunne målrette deres fokus til de områder, som er mest udfordrede. 

– Vi har allerede anvendt systemet til at give os det fornødne overblik og har defineret otte konkrete saneringsprojekter samt en række enkeltledninger, hvor der er behov for tiltag, fortæller Claus Kofoed Pedersen, ingeniør i Provas.