Geopartner udstykker 85 nye byggegrunde

Geopartner har netop vundet opgaven med udførsel af adskillige landinspektørydelser i forbindelse med de nye grunde.

I Nordfyns Kommune bliver der gjort klar til udstykning af flere byggegrunde. Grundene udstykkes nærmere bestemt i Søndersø ved Nordmarksvej og Sandvad, hvor det er tanken, at grundene bliver salgsklare etapevis.

Søndersø har knap 3000 indbyggere og med udstykningen af 85 nye boliggrunde, bliver der nu plads til flere. Geopartner rådgiver ofte om processen omkring planlægning og udstykning af grunde. På dette projekt består opgaven blandt andet i at udarbejde situationsplan, matrikulær berigtigelse af veje og stier samt selve udstykningen af de 85 grunde. Alle ydelser som Geopartner har stor ekspertise i at udføre. 

Læs mere om et lignende projekt med udstykning af byggegrunde i Gødvad Enge her