Geopartner præsenterer pilotprojekt i Norge

Geopartner har netop været i Norge for at præsentere resultaterne af et pilotprojekt.

Pilotprojektet har undersøgt en metode til at indsamle og behandle data til brug for norske forsyningsselskaber. Geopartners opgave har været at fremstille 3D-modeller over landskaber til så lave omkostninger som muligt.

I Norge er mange elledninger og master placeret i svært kuperede og svært tilkommelige områder. Som et led i vedligeholdelsen af ledningsnettet har man fokus på træer, som vokser for tæt på elledningerne, da dette potentielt kan true forsyningssikkerheden.

Derfor har en metode til at skabe hurtigt overblik over træer, der er vokset for tæt på elledningerne, og derfor bør fældes, været efterspurgt.

Derfor har Geopartners team af MicroStation-specialister udviklet en 3D-model over landskabet, elmaster og elledninger samt træerne i og omkring ledningstracéet 

Modellen blev i sidste uge præsenteret på en udstilling i Norge – og med rigtig gode resultater.

– Vi har fremstillet en model, der kan løse udfordringerne, når træfældning er nødvendig i skov- og bjergområder, for at sikre forsyningssikkerheden. Og vi er rigtig glade for at den bliver taget så godt i mod, fortæller chefkonsulent Jan Thinglev Olsen, som var i Norge for at præsentere resultaterne. 

3D-modeller skaber overblik

Billedet herunder viser modellen, der kan skabe overblik over elmaster og bevoksning, der kommer for tæt på ledningerne.  

– I stedet for, at man fysisk skal rundt og identificere de træer, der eksempelvis kommer for tæt på elmasterne, så kan denne metode let og overskueligt vise, hvilke træer, der skal fældes, og tilmed se afstandene fra trætop til elkabel i en nøjagtig 3D-model, fortæller Jan Thinglev Olsen, Geopartner.

Øvelsen går derfor ud på at identificere de områder, hvor naturen kan udgøre en risiko for forsyningerne. Derfor er det nødvendigt at opsætte nogle standarder for, hvornår træbevoksning kommer for tæt på ledningerne. Som billedet herunder viser, kan man med stor nøjagtighed klarlægge afstandene og på forhånd identificere de specifikke områder, hvor bevoksning skal fjernes. En metode, der sparer både tid og penge i gennem processen.

Ved hjælp af scanninger fra luften registreres en masse punkter over terrænet.

Her kan efterfølgende genereres terræn, træer, elmaster- og kabler ud fra.

I modellen herunder er træerne, der kommer for tæt på elledningerne, eksempelvis markeret med rød. 

Resultater med nye perspektiver

Geopartners rolle i projektet er at håndtere de data, der kommer ud af scanningen af områderne.

– Efter scanningen kan vi lave de nødvendige 3D-modeller over forhindringerne i områderne, med præcise mål over afstande, forklarer Jan Thinglev Olsen. 

Billedet herunder viser den nøjagtige afstand fra jorden til elmasterne.

De lavere omkostninger ved løsningen med 3D-modeller til identifikation af elmaster er en stor fordel i vurderingen af resultaterne. Tilmed har løsningen også mange andre interessante anvendelsesmuligheder.

– I Danmark har vi ikke helt så store udfordringer med elmaster i tætbevoksede skovområder som i Norge, men 3D-modellen kan sagtens bruges herhjemme også, siger Jan Thinglev Olsen, Geopartner.

I Geopartner har man ved brug af droneteknologi også mulighed for at koble databehandlingen i MicroStation sammen med nye dataindsamlingsmetoder.

– Modellerne fra pilotprojektet er lavet ud fra helikopteroverflyvninger, men vi ser også mange spændende muligheder i at anvende vores droner til dataindsamlinger og inspektioner, afslutter Jan. 

Filmen herunder viser, hvor let modellerne skabes.