Geopartner og Skel.dk i samarbejde om nye rammeaftaler

Vejdirektoratet har netop afsluttet et større udbud af rammeaftaler om levering af in-house konsulenter til gennemførelse af forskellige rådgivningsopgaver.

Geopartner har i samarbejde med Skel.dk Landinspektører sammensat så kompetent et hold af rådgivere, at 4 rammeaftaler er vundet med topkarakterer. Udbuddet er opdelt i 13 delaftaler omfattende forskellige fagområder, hvor Geopartner og Skel.dk bød på de 4 af aftalerne.

Geopartner og Skel.dk har i fællesskab vundet alle 4 af disse delaftaler vedrørende fagområderne Rettighedserhvervelse, Kortlægning og Landmåling, samt IT-support på Bentley-produkter.

Rammeaftalerne betyder, at Geopartner og Skel.dk i de kommende 4 år får mulighed for at stille konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet til at arbejde på projekter under Vejdirektoratets ledelsesmæssige ansvar på Vejdirektoratets kontorer.

”Vi er rigtig stolte af resultatet af udbudsrunden. Det har bevist, at vi ved at kombinere vores kompetencer og kapacitet er det perfekte valg til Vejdirektoratets udbud af opgaver henover de næste fire år”, siger Geopartners Adm. direktør Henrik Ibsen. Geopartner og Skel.dk er til sammen stærkt repræsenteret i hele Danmark med Geopartners 20 kontorer i Jylland og på Fyn og Skel.dk’s 5 kontorer på Sjælland.

Tilsammen råder virksomhederne over mere end 180 medarbejdere heraf en lang række eksperter inden for landinspektørfagets specialdiscipliner.

”Samarbejdet er en naturlig følge af firmaernes geografiske spredning og et ønske om at spille hinanden stærke og levere rådgivningsydelser med lokal forankring over hele Danmark”, udtaler Michael Thomsen, Adm. direktør i Skel.dk Landinspektører.

Rammeaftalen løber fra 1. marts 2015 og 4 år frem.  

Du kan også læse om to andre opgaver for Vejdirektoratet, hvor vi i Randers og Middelfart har lavet droneopmålinger af vejstrækninger, lige her.

Del på: