Geopartner med på stort anlægsprojekt

Geopartner har netop fået til opgave at udføre alle landinspektøropgaver på stort anlægsprojekt i Svenstrup ved Aalborg. Projektet udspringer af Banedanmarks arbejde med at optimere jernbanenettet.

Mange delopgaver på projektet

I Svenstrup etablerer man en ny bro og erstatningsvej for at undgå den nuværende jernbaneoverskæring midt i byen. Erstatningsvejen bliver ført over jernbanen og Svenstrup Banevej og slutter til Hobrovej i et nyt T-kryds, som visualiseringen øverst viser. 

Det nye vejanlæg indebærer derfor, at den nuværende jernbaneoverkørsel midt i byen nedlægges, når det nye vejanlæg står klart.

Alle delopgaver i anlægsprojektet udfører Geopartner som eneste landinspektør på opgaven. Geopartner udfører opmåling og afsætning på projektet og vil også løbende tilføre de nødvendige kompetencer til erstatningsvejen står færdig. 

Visualiseringer fra www.bane.dk  

Godt samarbejde med entreprenør

Arkil A/S er entreprenør på projektet og har valgt Geopartner Landinspektører A/S som samarbejdende landinspektør på opgaven. Esben Billeskov Poulsen er landinspektør i Geopartner og fungerer som projektleder på Geopartners opgaver i forbindelse med projektet.

– Det er en spændende opgave for Geopartner at være med på anlægsopgaver af den karakter. Med Geopartners kontor i Aalborg har vi ressourcerne tæt på og kan tilføre projektet alle de nødvendige kompetencer, der er brug for undervejs, fortæller Esben Billeskov Poulsen. 

Anlægsarbejdet er startet her i foråret og det nye vejanlæg er efter planen færdigt og klar til brug ved udgangen af 2015. 

Du kan læse om et andet samarbejde med Arkil A/S på Holstebromotorvejen her.