Geopartner Landinspektører styrker direktionen

Med virkning fra årsskiftet har Geopartner Landinspektører A/S styrket direktionen med udnævnelse af henholdsvis en faglig direktør samt en udviklingsdirektør som supplement til den administrerende direktør for herigennem at øge fokus på den faglige og markedsmæssige udvikling. Som et led i denne omorganisering har der været et ønske om at supplere direktionen yderligere med en person med stærke ledelsesmæssige kompetencer.

Bente Damgaard er ny vicedirektør i Geopartner Landinspektører pr. 1. februar 2021

Med afsæt heri er det med stor glæde, at vi pr. 1. februar 2021 kan byde Bente Damgaard velkommen som ny vicedirektør i Geopartner.

Bente Damgaard har stor erfaring med topledelse i videnstunge virksomheder, senest som CEO for arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen; en stilling hun varetog i perioden 2005-2019.

Bentes erfaring med at udvikle og drive en arkitektvirksomhed på omtrent samme størrelse som Geopartner, og med ledelse og organisering af videnstunge og kreative medarbejdere er netop begrundelsen for hendes ansættelse. Hendes indgående kendskab til at lede en partnerejet virksomhed med projektorganisering, rådgiverydelser, ressourcestyring samt fokus på medarbejderudvikling og -trivsel ser vi som et værdifuldt supplement til den øvrige direktion.

Med Bentes ansættelse har Geopartner en stærk direktion, fagligt og forretningsmæssigt, som kan realisere de markedsmæssige muligheder, vi står overfor. Samtidig kan direktionen sikre, at vi kan placere Geopartner som en frontløber blandt landinspektørvirksomhederne i forhold til faglighed, innovation og stærk opgaveløsning i relation til vore kunder.

Hilsen

Direktionen i Geopartner