Geopartner Landinspektører A/S udvider med køb af virksomhed i Nykøbing Falster

Geopartner Landinspektører A/S har pr. dags dato overtaget aktiviteterne i landinspektør­virksomheden Jørgen Hansen, som er beliggende på Vestensborg Allé 2 Nykøbing Falster.

Bestyrelsesformand i Geopartner Landinspektører Søren Holst udtaler, at overtagelsen er et naturligt led i Geopartners strategi om at dække hele landet med udgangspunkt fra lokale kontorer. Bestyrelsesformanden fortsætter:

– Vi kan med glæde oplyse, at alle medarbejdere – inkl. virksomhedens grundlægger Jørgen Hansen – har givet tilsagn om fortsat ansættelse i Geopartner på den nuværende adresse i Nykøbing. Alle kunder i området kan derfor fortsat blive betjent af lokale kræfter. 

Også administrerende direktør i Geopartner Landinspektører Bjarne Jul Jacobsen understreger, at overtagelsen skal ses som en udvidelse af aktiviteterne i området:

– Vi har været meget opmærksomme på Lolland-Falster området i forhold til de aktiviteter som finder sted her, eksempelvis Femern Bælt, grøn energi og udvikling af by- og sommerhusområder. Spændende aktiviteter for Geopartner – ligesom vores sjællandske afdelinger hilser lokal kapacitet velkommen til at understøtte igangværende aktiviteter på Sydsjælland og Lolland-Falster. Så vi tror på, der er noget at bygge videre på med udgangspunkt i et Nykøbing kontor drevet af lokale kræfter.

Også Jørgen Hansen, som grundlagde virksomheden i Nykøbing i 1984, glæder sig over, at landinspektørkontoret i Nykøbing videreføres i Geopartner regi. Han udtaler, –

– Vi har altid haft et godt samarbejde de to virksomheder imellem. Geopartner har i kraft af sin størrelse nogle kompetencer, som man ikke kan opretholde i samme omfang som mindre, lokal landinspektørvirksomhed. Det er jeg sikker på, kan styrke erhvervslivet i vores lokalområde.

Bestyrelsesformand Søren Holst, administrerende direktør Bjarne Jacobsen og landinspektør Jørgen Hansen nævner eksempelvis Geopartners stærke kompetencer inden for grøn energi, klima samt organisering og understøttelse af pumpelag som oplagte områder, hvor man glæder sig til at styrke samarbejdet med lokale virksomheder. Også landbrugsområdet, hvor Landinspektør Jørgen Hansen igennem mange år har haft et stærkt samarbejde med de lokale landmænd og øvrige interessenter, vil man fortsat fokusere på.

– Vi bringer nogle specielle kompetencer med, som udvider paletten af tilbud, og vi bygger videre på lokale ressourcer med stort, lokalt kendskab. Det tror vi, er et godt afsæt for fremtiden, slutter direktør Bjarne Jacobsen.

Geopartner påtænker i øvrigt at tilføre ekstra ressourcer til kontoret i Nykøbing Falster.

For uddybning af ovenstående kontakt venligst:
Bestyrelsesformand Søren Holst, telefon +45 2321 5793
Administrerende direktør Bjarne Jul Jacobsen, telefon +45 2233 2003