Geopartner Inspections går til kamp mod højdeændringer

Jordens overflade hæver og sænker sig konstant. Det er små ændringer, men over tid kan det have store konsekvenser. Nu har Geopartner Inspections udviklet et nyt, motoriseret team, der effektivt indsamler data i kampen mod højdeændringer.

Viden om højdeændringer er vitale

Vi lever på en dynamisk klode, hvor jorden hæver og sænker sig over hele landet. Normalt er det få millimeter om året, men over tid bliver det til kritiske centimeter. Og det er vigtigt for myndigheder og forsyninger at have indsigt i, når et klimascenarie skal fremskrives på et veldokumenteret grundlag eller når nye kloakker skal projekteres. Uforudsete ændringer kan betyde en markant reduktion af projekternes levetid med store ekstra udgifter til følge.  

Det er med andre ord yderst værdifulde data, der gemmer sig i højdeændringerne af jorden. Tidligere har det dog været dyrt og tidskrævende at indsamle denne data. Det gør Geopartner Inspections nu op med, da man har udviklet et opmålingskoncept, der sikrer en mere effektiv og billigere dataindsamling.

Motoriseret opmåling skaber nye muligheder

– “Konceptet består af to ATV’er og én el-drevet UTV, der køre i kortege og foretager målinger af højdeforskelle, også kaldet nivellement, med en præcision på ned til 0,4 millimeter pr. kilometer, og når vi rigtig ruller os ud, så kan vi afdække ti kilometer om dagen – svarende til ca. en fordobling af produktionshastigheden til fods”, fortæller Karsten Vognsen, Chefkonsulent ved Geopartner Inspections.

Det motorisede team, med en ATV forrest og bagerst og en UTV i midten.

– “Hertil kommer så, at setuppet er produktionsdygtig i næsten al slags vejr og alle køretøjerne er firehjulstrukne, så vi kan komme frem over alt. Også er det pakket ind i en miljøvenlig løsning, med meget lav Co2 udledning”, uddyber han.

Ifølge Karsten Vognsen vil det produktionsstærke motorisede hold fremover være nøglen til, at GPI med valide og nøjagtige data kan levere det værdiskabende fundament, når der skal udvikles projekter der kan påvirkes af højdeændringer i landskabet.

Niels Søndergaard (th) og Jann Gilkrog (i midten) er begge landmålere ved Geopartner Inspections og en vigtig del af det motoriserede team. Til venstre chefkonsulent Karsten Vognsen.