Geopartner indleder lodsejerforhandlinger i Nord- og Vestjylland.

Forud for etableringen af nye elkabler på længere strækninger i Nord- og Vestjylland går forhandlingerne med de berørte grundejere nu i gang. Geopartner vandt opgaven i efteråret 2015, da Energinet.dk valgte leverandør efter en udbudsrunde og vurderede Geopartner som den bedste rådgiver til projektet.

Energinet.dks arbejde berører ca. 300 lodsejere, og Geopartner har derfor ansvaret for at indgå aftaler om alle arealer, før anlægsarbejdet starter.  

Baggrunden for opgaven er, at Energinet skal anlægge kabler på flere strækninger fra Bedsted – Nors (Thy), Frøstrup – Klim Fjordholme (Han Herred), Bilstrup (Skive) –  Idomlund og i Struer. Samlet set er der tale om strækninger på omkring 97 km.

Som rådgivende landinspektør indgår Geopartners medarbejdere i dialog med lodsejerne, der har ejendomme langs strækningerne, og indgår aftale for hver enkelt ejendom. Indledende informationsmøder er allerede nu startet for at informere lodsejerne om projektets forløb.  

Geopartner har mange års erfaring med lodsejerforhandlinger i hele landet og har også tidligere forhandlet på vegne af Energinet.dk i Thy, Mors og Salling.

I samarbejde med Energinet.dks egen projektleder forventes alle forhandlinger afsluttet i løbet af sommeren 2016. Efter forhandlingerne varetager Geopartner også tinglysningen af alle aftaler. 

Geopartner samarbejder løbende med Energinet.dk. Det kan du læse mere om her

Billedtekst: Projektet i Han Herred, Thy, Mors og Salling er en del af den danske kabelhandlingsplan. Læs mere på www.energinet.dk.