Geopartner har overblikket over Region Midtjyllands nye hospital i Gødstrup

Geopartner Landinspektørgården er i perioden 2013-15 samarbejdspartner på Regions Midtjyllands projekt med opførslen af det nye hospital ved Gødstrup, Herning.

Geopartner har i startprocessen leveret digitalt kortmateriale i 3D samt droneopmåling.

Efterfølgende har Geopartner udarbejdet matrikulær berigtigelse af ekspropriationen, tinglysning af adkomst og konsulterende planlægning i forbindelse med fastlæggelse af rammerne for hospitalet.

Fremadrettet vil Geopartner levere løbende afsætning af hospitalet frem mod 2015.

Læs mere om projektet her