Geopartner går til kamp mod højdeændringer

Jordens overflade hæver og sænker sig konstant. Det er små ændringer, men over tid kan det have store konsekvenser. Nu har Geopartner udviklet et nyt, motoriseret nivellement, der effektivt indsamler data i kampen mod højdeændringer.

Viden om højdeændringer er vitale

Vi lever på en dynamisk klode, hvor jorden hæver og sænker sig over hele landet. Normalt er det få millimeter om året, men over tid bliver det til kritiske centimeter. Og det er vigtigt for myndigheder og forsyninger at have indsigt i, når et klimascenarie skal fremskrives på et veldokumenteret grundlag eller når nye kloakker skal projekteres. Uforudsete ændringer kan betyde en markant reduktion af projekternes levetid med store ekstraudgifter til følge.  

Det er med andre ord yderst værdifulde data, der gemmer sig i højdeændringerne af jorden. Tidligere har det dog været dyrt og tidskrævende at indsamle denne data. Det gør Geopartner nu op med, da man har udviklet et opmålingskoncept, der sikrer en mere effektiv og billigere dataindsamling.

Motoriseret opmåling skaber nye muligheder

Konceptet består af to ATV’er og én el-drevet UTV, der kører i kortege og foretager målinger af højdeforskelle, også kaldet nivellement, med en præcision på ned til 0,4 millimeter pr. kilometer. Dette “motoriserede nivellement” kan afdække ti kilometer om dagen – svarende til ca. en fordobling af produktionshastigheden til fods.

Det motorisede team, med en ATV forrest og bagerst og en UTV i midten.

Hertil kommer, at setuppet er produktionsdygtigt i næsten al slags vejr og at alle køretøjerne er firehjulstrukne, så det kan komme frem over alt. Det er tilmed pakket ind i en miljøvenlig løsning, med en meget lav Co2 udledning.

Det produktionsstærke motorisede nivellement vil fremover være nøglen til, at Geopartner med valide og nøjagtige data kan levere det værdiskabende fundament, når der skal udvikles projekter der kan påvirkes af højdeændringer i landskabet.

Kontakt mig:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk