Geopartner deltager i Danvas modelgruppe omkring Dandas og Danvand

Geopartner har meldt sig under fanerne i Danvas' modelgruppe i den fælles netværksgruppe mellem Dandas og Danvand. Gruppen har til opgave at udvikle den næste version af Dandas v. 3.0 og Danvand v. 2.0.

Der skal udvikles en fælles modelkerne for de to modeller, så det fremadrettet er den samme måde man registrerer vand, og spildevand på, samt at de kan være i den samme database, men selvfølgelig under hensyntagen til de forskelle der er mellem de ”to verdner”.

Geopartner repræsenteres i Danva’s modelgruppe af forsyningskonsulent Hans Holm-Tygesen

Del på: