Fra tæt bevoksning til boligområde i Strib

Udstykning_Billeshavevej Strib, afsætning af fundament
Vue ud over området på Billeshavevej hvor fundamentet til rækkehuse er ved at blive sat af

Et tidligere statsejet areal på Billeshavevej i Strib, hvor en række underjordiske olietanke tilbage i 60’erne og 70’erne har været tænkt som sikkerhedsdepot til opbevaring af olie i krisetider, er nu under forvandling til boligområde i forskellige etaper.

Det er Living Development fra Odense, der ejer og udvikler arealet til boligområde, og Geopartner Landinspektører har siden 2020 været landinspektører på etape 1, hvor tæt lav bebyggelse efter planen vil skyde op i form af 8 blokke med i alt 38 rækkehuse til udlejning.

– Projektet er et ’fra skovområde til boliger’ projekt. Vi har været med fra starten, hvor vi lavede situationsplan, hvilket var ret vanskeligt, fordi der var så tæt beplantning på grunden, ligesom vi lavede en servitutredegørelse til afklaring af, om der var nogen bindinger, der skulle tages hensyn til i forhold til projektet, udtaler Louise Sommerlade Schou, som er landinspektør og projektleder på den igangværende etape af byggeprojektet. 

Udstykning Strib_GPS_Louise Sommerlade
Landinspektør og projektleder Louise Sommerlade Schou klar med GPS’en

– Vi fastlagde skel og opmålte grunden nøjagtigt, da man ikke kan regne med, at matrikelkortet er nøjagtigt nok til at projektere efter. Men på grund af den tætte beplantning har vi først målt koter (terræn), målt placeringen af de underjordiske tanke samt opmålt en sø beliggende på grunden efter, at en del af de træer, der ikke skulle bevares, var fældet. Sådan må processen være, når der er så meget bevoksning på grunden, selv om det ikke er så effektivt.

De bevaringsværdige træer og søen blev målt ind i planen, så man kunne tage højde for dem i forhold til placering af infrastruktur, bygninger osv.

Også en udstykningsplan § 10A, som kræves for at få byggetilladelse til rækkehuse, er gennemført, ligesom byggetilladelsen er ansøgt og bevilget. Louise Schou forklarer:

– Da alle tilladelser er i hus, er byggeriet af etape 1 nu i gang i praksis, og vi er i færd med at afsætte husene på grunden, så håndværkerne har noget at bygge husene ud fra. Når alle husene er afsat – forventeligt senere i år – er Geopartners del af projektets etape 1 fuldført.

– Selv om det på mange måder er standard landinspektøropgaver, vi har udført, så er det et superfedt projekt at være med på, fordi Geopartner har været med fra start til slut – eller fra skov til færdigt byggeri. Det giver en god helhedsrådgivning, hvor vores viden om projektet og som landinspektører går igennem hele projektet. Det er både spændende for os og til gavn for kunden, funderer projektlederen.

Etape 2 af byggeprojektet på Billeshavevej er ikke helt afklaret endnu. Ifølge de foreløbige planer ønsker Living Development at bygge punkthuse i 6 etager ovenpå de underjordiske tanke, som man er ved at undersøge, om de kan bære at lave til underjordisk parkering.

Det har affødt endnu en opgave til Geopartner Landinspektører med underjordisk scanning og udarbejdelse af 3D model til brug i de videre beregninger og projektering af eventuel parkeringskælder.

Læs artiklen om 3D scanning af tankene her

Kontakt mig, hvis du vil vide mere:

Louise Sommerlade Schou
Landinspektør, partner
Telefon +45 6313 5032
Mobil +45 2851 3842
lss@geopartner.dk