Forsyning som prioriteret forretningsområde

Hvad, der startede som en mindre afdeling i Geopartner, er nu vokset til et højt prioriteret forretningsområde, der helt eller delvist beskæftiger mere end halvdelen af Geopartners medarbejdere.

Forsyning har altid været et fagområde, som Geopartner har prioriteret i særlig høj grad. Gennem de seneste år har udviklingen dog medført, at vi er gået fra at have en centraliseret forsyningsafdeling til i dag at bestå af et landsdækkende team, der arbejder tæt sammen og løser opgaver for kunderne, der hvor de er.

Vi ser ikke længere en fordel i at have en særskilt afdeling, som både er ressourcekrævende og ufleksibel i forhold til medarbejdere og kunder. Tværtimod ser vi en værdi i at orientere os udad fremfor indad. Det er en tilgang, der medfører, at vi sætter vores kunder i centrum ved at være fleksibelt til stede i hele landet.

I Geopartner har vi arbejdet professionelt med alle typer opgaver inden for forsyning i mange år. De traditionelle opmålinger har været starten, men detaljeringsgraden i opmålingerne er blevet mere og mere komplekse med tiden.

Indsamling af attributter omfatter nu f.eks. scanninger af bygværker med de nyeste teknologiske metoder og opmåling med droner, og vores 360° tilgang til forsyningsrådgivning indebærer, at vi har mange medarbejdere, der også beskæftiger sig med den efterfølgende databehandling, blandt andet XML-data, TV-inspektioner, tinglysning af gamle og nye ledninger, opbygning af 3D-modeller og udarbejdelse af registreringsvejledninger og kontrolprogrammer til DanDas og DanVand.

Med afsæt i alle disse opgaveløsninger – og de mange nye løsninger, der løbende kommer til – vil vi fortsat være det rådgivende firma, som tilbyder den bedst mulige service for vores kunder. 

Du kan læse mere om, hvad vi kan tilbyde dig som forsyning, her.