Forsyning som prioriteret forretningsområdeHvad, der startede som en mindre afdeling i Geopartner, er nu vokset til et højt prioriteret forretningsområde, der helt eller delvist beskæftiger mere end halvdelen af Geopartners medarbejdere.

Forsyning har altid været et fagområde, som Geopartner har prioriteret i særlig høj grad. Gennem de seneste år har udviklingen dog medført, at vi er gået fra at have en centraliseret forsyningsafdeling til i dag at bestå af et landsdækkende team, der arbejder tæt sammen og løser opgaver for kunderne, der hvor de er.

Vi ser ikke længere en fordel i at have en særskilt afdeling, som både er ressourcekrævende og ufleksibel i forhold til medarbejdere og kunder. Tværtimod ser vi en værdi i at orientere os udad fremfor indad. Det er en tilgang, der medfører, at vi sætter vores kunder i centrum ved at være fleksibelt til stede i hele landet.

I Geopartner har vi arbejdet professionelt med alle typer opgaver inden for forsyning i mange år. De traditionelle opmålinger har været starten, men detaljeringsgraden i opmålingerne er blevet mere og mere komplekse med tiden.

Indsamling af attributter omfatter nu f.eks. scanninger af bygværker med de nyeste teknologiske metoder og opmåling med droner, og vores 360° tilgang til forsyningsrådgivning indebærer, at vi har mange medarbejdere, der også beskæftiger sig med den efterfølgende databehandling, blandt andet XML-data, TV-inspektioner, tinglysning af gamle og nye ledninger, opbygning af 3D-modeller og udarbejdelse af registreringsvejledninger og kontrolprogrammer til DanDas og DanVand.

Med afsæt i alle disse opgaveløsninger – og de mange nye løsninger, der løbende kommer til - vil vi fortsat være det rådgivende firma, som tilbyder den bedst mulige service for vores kunder. 

Du kan læse mere om, hvad vi kan tilbyde dig som forsyning, her.

Del på: