Forsyning får overblik over overløb

Stigende vandmængder sætter vores kloaksystemer under pres. Det medfører indimellem overløb fra kloaksystemet, hvilket der er fokus på at nedbringe. Geopartner leverer i den forbindelse vigtige data vedr. overløbsbygværker til Nyborg Forsyning og Service A/S, der ønsker at få detaljerede oplysninger om et i forvejen velkendt net at kloakledninger, brønde, udløb, bassiner og overløbsbygværker.

Forestil dig et glas vand, der løber over, men allerede står i vasken, så vandet kan løbe væk. Så har du et billede på, hvordan et overløb virker. Når vi oplever de seneste års enorme vandmængder, som kloaksystemet ikke kan håndtere, så er overløbene en backup, der afhjælper kloaksystemet og er med til at sikre, at det beskidte spildevand ikke løber ”tilbage” i systemet og op i vores ejendomme.

Landmåler Casper Thorsager Hansen og forsyningsmedarbejder Jimmi Jensen i aktion i Nyborg.

Der er dog en udfordring omkring overløbene. For selvom langt det meste af det spildevand, der ledes ud via overløbsbygværker, er fortyndet meget med regnvand og mekanisk renset, så udledes der stadig en vis mængde spildevand via overløb, der belaster det vandmiljø, som det ledes ud i. Derfor opfordrer Miljøstyrelsen til, at forsyningsbranchen kigger nærmere på overløbene:

– Overløbene tager, som de altid har gjort, en del af presset fra de fælleskloakerede systemer, og en del af vandet udledes til åer, vandløb eller til havet. Hele den øvelse, som blandt andet Nyborg Forsyning er i gang med, handler om at få overblik over de lokale kloakledninger og overløbsbygværker. Ved at få præcise data på overløbene kan de fintune deres hydrauliske modeller over kloaksystemet og derved se, om systemerne er dimensioneret godt nok til at håndtere de stigende vandmængder, fortæller Dennis Jakobsen, der er driftskoordinator og projektleder i Geopartner:

– Forsyningerne, og de ingeniørvirksomheder, der hjælper dem med at etablere overblikket, har brug for et præcist datagrundlag for at lokalisere og monitorere deres overløb. De data leverer vi dem gennem meget præcise nivellementsmålinger omkring de enkelte overløbsbygværker. 

12.000 brønde og 700 km. kloakledninger

I nyere kloaksystemer løber spildevand og regnvand ved siden af hinanden, fordi man gerne vil holde de to vandtyper adskilt. I ældre systemer løber dele af vandet sammen med en uhensigtsmæssig miljøbelastning til følge:

– De forsyningsvirksomheder, der er i gang med at skabe overblik, allierer sig med ingeniørfirmaer, der hjælper dem med at simulere, hvor meget vandet kan stige, før det løber over, og nogle forsyningsvirksomheder har samtidig allieret sig med Geopartner, der leverer de relevante målinger, siger Dennis Jakobsen:

– Det er vores opgave at sikre data, så de får overblikket over eksisterende bygningsværker og et grundlag, de kan bruge, når de skal placere kommende anlæg fysisk rigtigt. I dækningsområdet hos Nyborg Forsyning er der måske 12.000 brønde i systemet, der er registreret og nummereret med syv cifre, der fortæller, om der er regnvand, spildevand og overfladevand i brønden. Der er ca. 100 steder, hvor der kan ske overløb fra kloakkerne – det er disse, der nu kommer et overblik over.

Afgørende forskel: ”Vi har koterne med”

Overløbsbygværker, brønde og kloakker kan i princippet lokaliseres og placeres ganske præcist med GPS-teknologi. Der mangler dog et sæt data, der er meget vigtigt, når det handler om den rette dimensionering af et anlæg:

– Spørgsmålet er ikke kun, hvor forsyningernes anlæg er placeret på x og y. Det handler også om, hvor høje koterne er, altså hvor højt anlæggene er placeret over havets overflade. For at få det z med i ligningen skal der nivellementsmålinger til, der er præcise inden for en centimeter, så forsyningerne kan indrette og især vedligeholde deres anlæg og overløb rigtigt. Koterne er helt afgørende for dimensioneringen af ledningsnettet. En GPS kan måle koten, men der kan være en usikkerhed på 7-10 cm – og den usikkerhed er en udfordring, når man arbejder med overløb og hydrauliske modeller.

– Hos Geopartner har vi meget stor erfaring med indsamling og fremstilling af den slags data, så ingeniørerne kan arbejde videre med dem. Vi har en stor nøjagtighed i vores opmålinger og erfaring med at håndtere de indsamlede data i nogle fastlagte datamodeller, som forsyninger og ingeniørvirksomheder arbejder med. Undervejs tager vi samtidig en masse billeder, som vi og vores kunder kan bruge som dokumentation, konstaterer Dennis Jakobsen og tilføjer:

– Med de konkrete data omkring ledningsnet og overløbsbygværker, som vi indsamler og leverer, har forsyningsvirksomhederne et bedre grundlag at træffe deres beslutninger på, når det gælder deres anlæg og vedligeholdelsen af dem.

Det handler om miljø

De store vandmængder, som vi allerede nu oplever på grund af klimaforandringerne, vil kun blive endnu større i fremtiden:

– Forsyningerne arbejder ud fra de såkaldte ”100 års hændelser”, hvor man vurderer på, hvordan tingene vil udvikle sig. Den vurdering har betydning for, hvordan man placerer, renoverer og dimensionerer sine anlæg, så de kan håndtere de stigende vandmængder. Det handler også om miljø og om, hvordan man håndterer spildevand rigtigt, så det ikke belaster miljøet unødigt. Derfor fornemmer man, at der i disse år er øget fokus på området, herunder overløbene, hos både politikere og i forsyningsbranchen. Vi er klar til at levere vigtige data til det store overblik, slutter Dennis Jakobsen.

Vidste du…?

…at vi et par gange om året udgiver et nyhedsbrev målrettet til forsyningsbranchen, og hvor vi derfor går mere i dybden med fagligheden og ydelsen i den enkelte artikel.

Du kan tilmelde dig her

Kontakt:

Dennis Jakobsen
Driftskoordinator, projektleder, partner
Telefon +45 6361 1004
Mobil +45 2321 5765
dej@geopartner.dk