For fremtiden kan TVIS selv 3D dokumentere, opmåle og volumenberegne med ny opmålingsløsning – nemt, hurtigt og billigt

Forestil dig, at du står ved en åben grav. Anlægsarbejdet er færdigt. Maskinerne er klar til at lukke hullet. Men ledningerne er ikke opmålt, og du ønsker selvfølgelig et komplet overblik over ledningernes placering og komponenter, inden hullet er lukket. Med Cloud Catch er din mobil omdannet til et professionelt landmålingsinstrument. Du filmer og måler selv. Og I kommer hurtigt videre.

I skrivende stund er Geopartners spritnye, innovative opmålingsudstyr, Cloud Catch, landet hos varmeforsyningen TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S). Og forventningerne til det nye udstyrs potentiale er høje.

– Vi forventer os meget af Cloud Catch. Vi skal bruge Cloud Catch til flere formål, bl.a. opmåling af tracéer i nye projekter, til kvalitetssikring, volumenberegning og til vedligeholdelse. F.eks. i vores vedligeholdelsesafdeling forventer vi stor gavn af fremadrettet at have mere komplette data, der viser præcist, hvordan det ser ud lige der, hvor vi skal grave og renovere – det er en god sikkerhed, siger Tommy Hermann, vedligeholdelseschef hos TVIS.

TVIS og Geopartner har længe arbejdet tæt sammen om opmåling og ajourføring af TVIS’s ledningsdata, samt mange øvrige opgaver og projekter. TVIS havde et ønske om, at 3D-dokumentere flere af deres aktiver, samt selv at kunne foretage volumenberegninger, og det var derfor nærliggende, at TVIS skulle være den første kunde til at prøve kræfter med det nyeste produkt på Geopartners tekniske og innovative produkthylde – Cloud Catch.

– TVIS er første kunde til vores innovative opmålingsmetode Cloud Catch, og vi ser frem til sammen med TVIS at gøre os erfaringer med den praktiske anvendelse af Cloud Catch. Vi har allerede vores egne erfaringer med det nye udstyr, da Cloud Catch også er i brug blandt vores egne landmålere, og her får vi meget positive tilbagemeldinger på, hvor nem app og RTK-antenne er at anvende, fortæller Jan Olsen, teamchef for forsyningsteamet i Geopartner, og fortsætter med et smil:

– De er landmålere med vægt på nøjagtighed og kontrol, så de har selvfølgelig også tjekket nøjagtigheden efter, og melder også tjek på den parameter. Det gør mig glad og tryg, når vi nu snart skal til at demonstrere Cloud Catch ude hos flere kunder.

Cloud Catch og kameraopmåling er det nye sort i forsyningsbranchen

– Cloud Catch er en app og en RTK-antenne. Den bruges til at opmåle f.eks. ledninger i en åben grav med telefonens kamera. Derefter genereres helt automatisk en 3D punktsky, som kan bruges til flere formål, f.eks. 3D dokumentation, ledningsregistrering og beregning. App’en kan bruges uden RTK-antenne, men så kræver det opmåling af minimum 3 punkter i det optagede område. Det giver fine data til visse formål, men med RTK-antennen bliver målingerne georefereret og opnår GPS-nøjagtighed, fortæller Jan Olsen.

Hvad skal TVIS bruge Cloud Catch til?

Pia Lorentzen, projektleder hos Geopartner, viser Cloud Catch antenne og app.

– Hos TVIS bliver den vigtigste anvendelse af opmålingsdata muligheden for volumenberegninger, fortæller projektleder hos Geopartner for TVIS projektet, Pia Lorentzen, og fortsætter:

– Nu kan TVIS selv i hverdagen gå ud og måle en åben grav og måle jordbunkerne ved siden af. Ud fra de data kan de selv lave en grov beregning af jordmængden til kontrol af bortkørsel, og jeg kan hjælpe dem med en finberegning, hvis det behov opstår. Det giver vished for en forsyning og gør Cloud Catch til et stærkt og værdiskabende værktøj.

– Derudover får TVIS muligheden for fremadrettet at lave en komplet 3D dokumentation af nyanlagte ledninger. Det er en god sikkerhed for dem altid at kunne finde tilbage til, hvordan det så ud på gravetidspunktet, når hullet er lukket. Og de risikerer f.eks. ikke, at entreprenøren har glemt opmåling af krydsende fremmede ledninger – det er altså et super supplement til den almindelige landmåling, siger Pia Lorentzen.

– De vil selvfølgelig også få økonomisk gevinst af, at processen med at lukke hullet bliver lynhurtig, tilføjer Pia Lorentzen, om TVIS’s baggrund for at investere i Cloud Catch app og RTK-antenne.

Cloud Catch er for ”ikke landmålere” og skal derfor være intuitiv og enkel

– Vi tilbyder Cloud Catch for at gøre vores kunders hverdag nemmere og mere effektiv. Derfor skal Cloud Catch selvfølgelig være intuitiv og enkel at bruge for dem, der ikke har den faglige baggrund og viden om opmåling – og det ér nemt, siger Jan Olsen om brugervenligheden af app og RTK-antennen.

Punktsky af TVIS´s ledninger udarbejdet med Cloud Catch

Helt konkret betyder det bl.a., at brugeren guides igennem opmålingsprocessen. F.eks. tjekker app’en billederne, efter billederne er taget, og operatøren får en kort kvalitetsrapport. Hvis ikke kvaliteten er tilfredsstillende, kan der tages flere billeder for at styrke modellen, så der ikke bliver sendt data til processering, som ikke kan bruges til en homogen punktsky.

Jan Olsen erklærer afslutningsvis:

– Vi glæder os til i nærmeste fremtid at komme ud og præsentere Cloud Catch hos kunderne, for vi ser et stort potentiale for mange af vores eksisterende kunder. Nu kan de selv – nemt, hurtigt og til en konkurrencedygtig pris – foretage opmålinger på stedet, og få brugbare og nøjagtige data til dokumentation, bearbejdning m.m. Og brugervenligheden gør, at TVIS og fremtidige Cloud Catch kunder er hurtigt i gang. Nemmere bliver det ikke, siger en glad Jan Olsen.

Fakta om Cloud Catch

 • Cloud Catch består af en app og en RTK-antenne. App’en kan bruges alene eller med RTK-antenne for GPS-nøjagtighed.
 • App’en sikrer, at billederne bliver taget således, der kan udarbejdes en punktsky ud fra billederne.
 • Billeder sendes nemt direkte fra marken til online processering eller gemmes i app’en og senere uploades via WiFi.
 • Punktskyerne kan integreres som reference i eget GIS system og overholder både Dandas og Danvand standarder samt formater inden for varme
 • App’en fungerer på både IOS og android.

Værdi af Cloud Catch

 • 3D kortlægning af ledningsnettet sikrer TVIS dokumentation. F.eks. ved kritiske gravearbejder, hvor der ikke er tid til på traditionel vis at opmåle ledninger og komponenter.
 • 3D modellen er et godt supplement til traditionel opmåling, da den viser hele udgravningen på optagelsestidspunktet.
 • Er der glemt noget i den traditionelle opmåling, kan data fremskaffes via punktskyen
 • Skærende fremmede ledninger kan ses
 • Tilgang til online viewer, hvor TVIS kan downloade punktsky, downloade billeder, dele punktsky
 • Måling i punktskyen, f.eks. udpegning af koordinater, måling af afstande, højdeulighed, areal og enkel volumenberegning

Skal vi tale om, hvordan Cloud Catch kan skabe værdi i jeres forsyningsvirksomhed?

Jan Thinglev Olsen
Teamchef Forsyning, partner
Mobil +45 2321 5773
jto@geopartner.dk
Pia Lorenzen
Ejendomsjuridisk assistent, teknisk assistent
Telefon +45 7643 5608
Mobil +45 2277 5071
pl@geopartner.dk