Ferieresort på Nordals: Geopartner er med på et ambitiøst projekt med et større formål – arbejdspladser og turisme

På en naturskøn plet på 190 hektar i Nordborg på Als med udsigt til Lillebælt ændrer terrænet sig gevaldigt for tiden. Et ferieresort er under opbygning – Nordborg Resort. Som landinspektør på de matrikulære og tekniske opgaver og med leverance af maskinstyring har Geopartner en finger med i tilblivelsen af Danmarks nye naturskønne ferieresort.

Visualisering af Market Dome og Aquamundo. Nordborg Resort.

Ideen om at etablere et stort feriecenter på Nordals opstod som et resultat af en kedelig situation i 2008, hvor Danfoss og Linak blev tvunget til at afskedige mange medarbejdere som følge af finanskrisen. Bent Jensen, ejer af Linak, og den tidligere formand for Bitten og Mads Clausen Fonden, Peter Mads Clausen, kunne se, at deres tidligere medarbejdere havde meget få alternative jobmuligheder i området på Nordals. Derfor ønskede de at skabe en ny arbejdsplads, der ikke var afhængig af Danfoss og Linaks resultater, samtidig med at de ønskede at tiltrække mere liv og turisme til området. Tankerne tog form og arbejdet gik i gang.

I 2017 blev planerne og visionerne for området mere konkrete, og Geopartners landinspektør Peter Mortensen, blev involveret i projektet for at skabe et overblik over de ejendomme, der ville blive berørt af projektet. Erik Bay Thomsen, nuværende landinspektør og projektleder på projektet, beskriver den første opgave:

– Vi udarbejdede en komplet oversigt over servitutterne på området – de privatretlige bindinger. Det er en vigtig indledende opgave, hvor vi undersøger, om der er restriktioner, der kan blokere for projektets gennemførelse.

Efter at have fået kendskab til eventuelle udfordringer kunne Nordborg Resort begynde at købe de nødvendige jordarealer til projektet. Geopartner rådgav om og håndterede sammatrikuleringen, hvor alle ejendomme blev registreret som én samlet fast ejendom.

Detailprojektering kræver en valid situationsplan

Fra venstre: Erik Bay Thomsen, Geopartner, Peter Mølgaard, Nordborg Resort, Poul Møller, Nordborg Resort.

Hovedentreprenøren Hoffmann A/S havde behov for en situationsplan til detailprojektering. Derfor foretog Geopartner en opmåling af hele området og lavede en situationsplan – en plan over terrænet og højdekurverne på området. Med udgangspunkt i situationsplanen kunne den endelige plan udarbejdes, og bygningerne kunne tilpasses det eksisterende terræn; spørgsmål som, hvor skal de enkelte huse, veje, bycentret m.m. præcist ligge? Og i hvilken højde? Om metoden til opmåling af terrænet fortæller Erik:

– Der er forskellige måder at opmåle terrænet på, og hver metode har sine fordele og ulemper. Vi har, efter kundens ønske, anvendt manuel nivellering med GPS for at opnå det mest nøjagtige resultat til detailprojekteringen. Selv små koteafvigelser kan have store konsekvenser i beregninger på store arealer, så præcisionen er afgørende.

Maskinstyring effektiviserer anlægsarbejdet

Michael Hoff Adamsen, kort- og landmålingstekniker og maskinstyringsekspert i Geopartners maskinstyringsteam, har også bidraget til det store anlægsarbejde i området. Han har leveret maskinstyring til J.A. Jord & Anlæg til at støtte op om deres arbejde med veje, kloak, regnvandsbassiner, bygninger m.m. Om brugen af maskinstyringsdata fortæller Michael:

– Når der f.eks. skal anlægges en vej, så laver jeg en 3D-model af vejen ud fra rådgiverens tegninger. Den 3D-model får J.A. Jord & Anlæg lagt ind i deres gravemaskiners maskinstyringssystem. Med vores 3D-data og maskinernes GPS’er foregår afsætning nu direkte i gravemaskinen, mens der arbejdes. Det giver en mere præcis udførelse i forhold til projektmaterialet og gør at entreprenøren kan fokusere på det væsentlige og udføre opgaverne mere effektivt. Desuden er det også mere miljøvenligt, da man sparer brændstof med de effektiviserede arbejdsgange.

Udover maskinstyring, har Michael udført volumenberegninger af udgravede mængder og blødbund.

– På de nye veje har jeg hjulpet J.A. Jord med at beregne volumen på afgravet jord og blødbund og visualisere udgravningsdybderne. Volumenberegningerne sikrer dokumentation af den faktiske mængde jord, der er blevet udgravet og bortkørt, samt mængden af sand og grus der er blevet påfyldt. Gennemsigtigheden gavner alle parter i projektet, og beregningerne støtter J.A. Jord i processen med at få penge tilbagebetalt for uforudsete udgifter, som ikke kunne forudses i udbudsmaterialet, fx områder med blødbund, der har krævet ekstra udgravninger.

Maskinstyringen giver en mere præcis udførelse i forhold til projektmaterialet og gør, at entreprenøren kan fokusere på det væsentlige og udføre opgaverne mere effektivt.

Michael Hoff Adamsen, maskinstyringsekspert i Geopartners maskinstyringsteam

Nu er fokus på afsætningsopgaverne og senere sikring af rettigheder

– Lige nu er vi i fuld gang med de tekniske opgaver vedr. afsætning af de sidste sommerhuse i første etape, og vi er netop begyndt at sætte vandlandet af. Derefter skal vi udføre afsætning af alt teknik, som f.eks. el og kloak, fortæller Erik om den aktuelle status på afsætningsopgaverne og tilføjer:

– Når projektet nærmer sig afslutningen, vil der opstå forskellige landinspektøropgaver i forbindelse med sikring af ejerrettigheder over og under jorden. Dette inkluderer tinglysning af rettigheder, såsom hvilke veje der skal tilhøre Nordborg Resort og hvilke, der skal overføres til kommunen som offentlige veje. Det samme gælder fjernvarmesystemet, hvor visse ledninger skal tilhøre Sønderborg Spildevandsforsyning, mens andre skal tilhøre ferieresortet. Disse opgaver håndterer vi selvfølgelig også gerne, og nogle af dem er allerede i gang.

Erik afslutter med at udtrykke stolthed over at være en del af et så stort projekt, der positivt påvirker udviklingen af det lokalsamfund han og kontoret i Sønderborg er en del af. Han siger:

– Det er fantastisk at bidrage til væksten i vores eget lokale område – for mig giver det mening i en større sammenhæng.

Hans Ulrik afsætter til sommerhuse.

Nordborg Resort fakta

  • Ca. i alt 560 feriehuse og ca. 160 sommerhuse, heraf ca. 440 feriehuse i etape 1 med god udsigt til skov, sø, eng eller havet.
  • 7.500 m2 overdækket bycenter indeholdende aktiviteter, restauranter, caféer, bager, købmand og shop.
  • 7.200 m² indendørs waterpark.
  • Aktivitetscenter, cykeludlejning og besøgsgård.
  • 1.000 meter strandpromenade langs Lillebælt og Strandcafé med adgang til en oplevelsespier, der strækker sig 140 meter ud i Lillebælt.

Vil du vide mere? Eller må vi hjælpe dig?

Erik Bay Thomsen
Kontorleder, landinspektør, partner
Telefon +45 7312 4916
Mobil +45 2321 5774
ebt@geopartner.dk
Michael Hoff Adamsen
Bentley-konsulent
Mobil +45 4412 8521
mad@geopartner.dk