Drift- og vedligeholdelsesplaner

Kravene til vedligeholdelse for ledningsejere stiger i disse tider. Det kræver overblik og prioritering – lad os hjælpe med det.

Én samlet løsning

Krav om vedligeholdelse og renovering af ledninger i kommunens bygninger og institutioner medfører massive investeringer og udgifter, og det kan være en udfordring at vurdere, hvordan disse skal prioriteres.

Geopartners drift- og vedligeholdelsesplaner udarbejdes i et samarbejde med N. C. Johansen & Søn. Planerne skaber værdi for dig, som er ansvarlig for ejendomme og installationer, fordi vi ved hjælp af faktabaserede data vejleder dig til en tilstandsbaseret prioritering af indsatsen.​

Med den samlede løsning får du:

› TV-inspektion i digital form
› Databehandling
› DANDAS brøndopmåling
› DANDAS datamodel for spildevand
› Oversigtskort/tegninger
› Sammenhæng i asset management og prioritering
› Forslag til tidsestimat samt budget
› Mulighed for at udføre renovering i forlængelse af plan
› Hjælp til overblik over prioritering

Billede 1: Viser eksempel på en TV-inspektion af en utæt kloak.

Udfordringen kan være problemer med utætheder og løbende slitage på rørene under jorden.

Løsningen kan være TV-inspektion samt en vedligeholdelsesplan over bygningen med et samlet overblik over rørenenes tilstand angivet efter beregningsmåden Fysisk Index (FI). FI anvendes til sammenligning af tilstanden på gamle eksisterende ledninger ved en TV-inspektion, og er med til at sikre en ensartet beregning. Pointene fastsættes ud fra den effekt, som observationen har på ledningens samlede funktion.

Billede 2: Viser opgørelsen for Fysisk Index.

Har du styr på dine kommende udgifter på din kloak eller ønsker du at få det?

Så lad Geopartner og N. C. Johansen lægge en plan for dig. Det betyder, at du kan budgettere og planlægge udgifterne ud fra nytteværdi i de kommende år.