Drift og vedligehold hos Vestforbrænding med ny kortløsning – Map Connect

Tilbage i 2021 stod Vestforbrænding over for en udbudsrunde, da deres aftale om WebGIS udløb. Geopartner bød på opgaven og matchede udvælgelseskriterierne godt. Det blev til et samarbejde om implementering af et nyt WebGIS system – Geopartners Map Connect - samt udvikling af flere nye moduler, der dagligt effektiviserer arbejdet hos Vestforbrænding.

Om starten af processen og samarbejdet fortæller GIS-konsulent i Geopartner, Lars Klindt:

– Vi begyndte med behandling af Vestforbrændings data, hvorefter vi udviklede og tilrettede WebGIS løsningen til deres krav og behov. Herefter indførte vi deres data i deres nye system. Implementeringen er forløbet godt og uden større problemer. Vestforbrænding har haft direkte kontakt med vores udvikler, og når der har været udfordringer, har de hurtigt løst dem i fællesskab, siger Lars og fortsætter:

– Selvfølgelig er det en udfordring at lære et nyt system at kende, men vi har arbejdet tæt sammen med Vestforbrænding for at sikre en succesfuld overgang til det nye system. Dette omfattede personlig undervisning af GIS-konsulenten, der efterfølgende stod for intern oplæring i organisationen.

Map Connect – mange oplysninger ét samlet sted

Hovedleverancen til Vestforbrænding er WebGIS løsningen Map Connect og LER 2 besvarelser. Map Connect er nu blevet Vestforbrændings primære platform til visning af geografiske data, hvor mange data findes, og hvorfra opgaver kan håndteres.

– For Vestforbrænding er det en stor fordel at Map Connect logger hændelser og periodiske tilsyn f.eks. ventilmotionering – uanset om der registreres fejl eller ej. De periodiske tilsyn er Vestforbrændings dokumentation for, at tilsyn udføres og dokumenteres. Det er en vigtig dokumentation, og det er en meget effektiv og tidsbesparende måde at sikre dokumentationen på. F.eks. kan tilsynsopgaver klares som ad hoc-opgaver, når montører kører mellem to lokationer, hvis tiden tillader det og der er behov for et tilsyn. Ydermere gemmes billeder fra tilsynsopgaven, så det visuelt er muligt at følge med i ændringer over tid, siger Lars.

Vestforbrænding er for længst klar til LER 2.0 med LER Assistent

Pr. 1. juli 2023 træder LER 2.0-loven i kraft. Det betyder, at alle ledningsejere skal besvare LER-forespørgsler inden for 2 timer. Forsyningerne kan ikke opfylde dette krav uden en LER-løsning, der kan håndtere LER-besvarelse.

– Dette er ikke noget problem for Vestforbrænding at leve op til. De har allerede haft LER 2 besvarelser i drift i 1 år. LER Assistent er Geopartners modul til at sikre at formater og servicemål overholdes i relation til den nye LER-lov. Vestforbrænding var et af de første store forsyningsselskaber, der idriftsatte ledninger på LER 2, og sikrede sig den sikkerhed, som LER 2 giver ledningsejere og graveaktører, udtaler Lars.

Løsningen til ventilvedligehold.

Hvad er Map Connect?

WebGIS løsningen Map Connect samler alle dine geografiske data i ét kort. Det alsidige kortværktøj har mange funktioner og kan bruges til mange formål.

Den modulære struktur gør, at løsningen kan tilpasses kunden, og der kan udvikles nye funktioner, der passer til kundens behov.

Med Map Connect og tillægsmoduler har Vestforbrænding nu en skræddersyet WebGIS-løsning, der er designet med deres specifikke behov for øje. Som behovene opstår hos dem, kan vi udvikle yderligere funktioner.

Lars Klindt, GIS-konsulent

Vestforbrænding var med i udviklingen af Map Connects to nyeste moduler

Vestforbrænding har haft ønsker til nye funktioner i Map Connect. Derfor har Geopartner og Vestforbrænding i samarbejde udviklet to moduler – mailfordeler og lukkeplaner, Lars fortæller følgende om dem:

– Et af de nyeste tillægsmoduler til Map Connect, Mailfordeler, er blevet udviklet i samarbejde med Vestforbrænding. Mailfordeler sender automatisk e-mail-notifikationer til driftsledere, når der indrapporteres hændelser i kortet, f.eks. montering af målere, periodisk tilsyn af ventiler. Denne løsning sikrer kommunikation og effektivitet på tværs af fagligheder hos Vestforbrænding

Lukkeplan fungerer med lukninger af meget store områder.
Lukkeplanen udtrækker en liste af de påvirkede ventiler. De adresser, der er påvirket af lukning eller brud kan sendes til Blue Idea SMS- løsning.

– Mailfordeler er konfigureret, så nye registreringer af målere i kortet, automatisk sender besked til økonomiafdelingen, med oplysninger som målenummer og enhedsnummer og billeddokumentation. Det er nemt og hurtigt for montøren, og det sikrer korrekt registrering i afregningssystemet, tilføjer Lars.

En populær funktion lige nu i forsyningsbranchen er en løsning, der ved brud på ledninger udsender SMS’er til registrerede forbrugere.

– Modulet ’Lukkeplan’ med integration til Blue Idea kan, ved ledningsbrud eller planlagte lukninger, identificere de berørte ejendomme og udsende SMS’er til dem. Det gør det nemmere for forsyningsvirksomhederne at håndtere sådanne situationer. Det modul er også et resultat af et godt udviklingssamarbejde med Vestforbrænding, fortæller Lars.

Vestforbrændings løsning er i drift og med mulighed for mere udvikling

– Med Map Connect og tillægsmoduler har Vestforbrænding nu en skræddersyet WebGIS-løsning, der er designet med deres specifikke behov for øje. Som behovene opstår hos dem, kan vi udvikle yderligere funktioner. Det er allerede sket med to moduler, afslutter Lars.

Vil du vide mere? Må vi hjælpe dig med WebGIS og LER 2.0 besvarelser?

Lars Klindt
GIS-konsulent
Mobil +45 2858 1660
lkm@geopartner.dk