Digitalisering af landvindingslag

Hvad Senior-flyttekassen gemte….

Oprydning i dokumenter landvindingslag_geopartner
Hvad flyttekassen gemmer…

Duften af gamle, gulnede dokumenter var ikke til at tage fejl af, da landinspektør Malene Ravn modtog flyttekassen med dokumenter til landvindingslag i det nordjyske. Opgaven var klar:

Malene og Geopartner skulle hjælpe med at rydde op i de gamle dokumenter og kort, så landvindingslagene kunne digitaliseres. Et digitaliseret og opdateret grundlag er med til at sikre, at den løbende afregning mellem kommunen som myndighed på området og de enkelte lodsejere er helt præcis.

Når du sidder med lækre lammefjordskartofler på tallerkenen, så er de sandsynligvis dyrket på indvundet lavtliggende land, hvor der tidligere var masser af vand. Etablering af landvindingslag og tekniske anlæg til bortpumpning af vandet gjorde det muligt at forvandle vådområderne til nyttig landbrugsjord. I den forbindelse var der samtidig brug for at fastlægge en klar partsfordeling, der beskrev de enkelte ejendommes bidrag til landvindingslagets omkostninger:

– Problemet er, at mange steder er partsfordelingen ikke blevet opdateret i takt med de matrikulære forandringer i området, hvorfor opkrævningsgrundlaget ikke er ajourført. Hos Geopartner har vi over ti års erfaring med at digitalisere og opdatere opkrævningsgrundlaget. Derudover hjælper vi også med opdatering af vedtægter, der med op mod 100 år på bagen, trænger til en kærlig hånd, fortæller Malene Ravn.

Gemmes eller kasseres?

Landinspektør Malene Ravn pakker flyttekassen med dokumenter ud

Når Geopartner bliver bedt om at rydde op i dokumenter og materialer, der er samlet omkring landvindingslag, så går Malene Ravn logisk til værks:

– I en konkret sag modtog vi helt bogstaveligt en Senior-flyttekasse med gamle kort, fine protokoller fra 1950’erne, et brev fra støberiet, der leverede pumpen til et af lagene, og sågar instruktionsmanualen til et ubestemmeligt ældre instrument. Her handler det om at udvikle blik for, hvad der skal med videre, når vi digitaliserer og opdaterer materialet. Hvad er der fortsat brug for? Hvad bør gemmes, og hvad kan kasseres? Vi pakker det forsvarligt i opdelingen ”bør gemmes” og ”kan kasseres” for hvert landvindingslag, og så er det i sidste ende op til kunden at vurdere, hvad der skal med. På den måde bliver sådan en flyttekasse til et enkelt ringbind med de materialer, der har værdi, siger Malene Ravn og fortsætter:

– Vi kigger samtidig på, om der er noget, der mangler, for at kunne gennemføre digitalisering og opdatering.

Mere præcis afregning

En opdateret materialesamling giver både vandløbsmyndigheden og lodsejerne, der er medlem af landvindingslaget, en række fordele:

Digitalisering af dokumenter fra landvindingslag_Geopartner
Dokumenterne fra landvindingslaget sorteres i ‘bør gemmes’ og ‘kan kasseres’…

– Der er helt konkret tid at spare på mængden af gamle dokumenter, der skal scannes ind, fordi de irrelevante materialer er valgt fra. Processen giver desuden et overblik over, om der eventuelt mangler dokumenter og kort, der er brug for ved administration af laget. Herefter er det muligt at digitalisere ikke blot dokumenterne, men også selve opkrævningsgrundlaget og opkrævningen.

– Digitalisering af landvindingslaget bidrager til et ajourført grundlag for opkrævning, hvor opkrævningen via ejendomsskatten sker i overensstemmelse med lagets vedtægt og beregningsprincip.

Når virkeligheden ændrer sig

Det kan dog også være relevant ikke blot at digitalisere det eksisterende grundlag men også opdatere det efter nutidens forhold. I landvindingslagene kan det være en udfordring, at jorden over tid sætter sig

– Der kan blive brug for at opdatere de fysiske anlæg i et område, fordi jorden og anlægget med årene har sat sig. I nogle områder kan det også være en anledning til at tænke den anden vej rundt: Kan det betale sig at opdatere anlægget eller er det mere nyttigt at reetablere området som naturområde og slukke pumpen? For eksempel hvis områdets afgrøder giver et mindre udbytte, end der betales i bidrag til afvandingen. Vi oplever også, at udviklingen i områder har medført, at der i dag beskyttes helt andre værdier end bidragsfordelingen beskriver. Opblomstring af sommerhusområder kan derfor også være en grund til at gentænke et eksisterende landvindingslag siger Malene Ravn:

– Geopartners arbejde med landvindingslaget bidrager til, at kunden træffer beslutningen på det bedst tænkelige grundlag.

Dirigentrolle og uvildig part

Selve dokumenterne omkring et landvindingslag er kun den ene side af sagen, når Geopartner bliver bedt om assistance. Den anden er organiseringen af foreningen bag et landvindingslag:

– Her hjælper vi gerne med at skabe overblik over vedtægter, tinglysninger, papirer osv. Det kan også være med aflysning af tinglysninger, der ikke længere er relevante, så tingbogen ikke sander til i uaktuelle dokumenter. Vi bidrager desuden til vedtægter og partsfordelingsprincipper, og så fremtidssikrer vi dokumenter og vedtægter. For eksempel med konkret beskrivelse af beregningsprincippet, så det er let tilgængeligt og gennemskueligt.

– Geopartner har en stor erfaring med eksisterende landvindingslag, som vores kunder samtidig har glæde af, når der skal oprettes nye landvindingslag eller digelag. For eksempel når et nyt lag skal anlægges for at beskytte sommerhus- og boligområder, siger Malene Ravn og runder af:

– Vi tager gerne med ud til generalforsamlinger, hvor vi kan assistere med forskellige opgaver. Det kan være uddeling af stemmesedler, der har det rigtige antal stemmer, eller i dirigentrollen, hvis der er ”optræk til uenighed” i foreningen og brug for en formidler mellem parterne. Det er en rolle, der er naturlig i landinspektørfaget, og jeg synes, vi er gode til at formidle og fastholde rollen som uvildig part. Som landinspektører er vi vant til at argumentere sagligt for gode løsninger, og vi er gode til ikke at ”holde med nogen”. Det er samtidig roller, som jeg også personligt godt kan lide at have, fordi vi ikke bare tænker på at drive vores egen forretning, men gerne vil gøre en forskel for vores kunder.

Kontakt mig vedr. landvindingslag: