Data fra LER ind i dit Bentley system

Forud for, at det nye LER 2.0 system er sat i drift ved årsskiftet, har der været meget fokus på udlevering af ledningsoplysninger fra forskellige leverandører – Geopartner inkluderet.

Der ligger selvsagt også en stor effektiviseringsgevinst i at kunne udlevere data automatisk, men der har indtil videre ikke været så meget fokus på at modtage disse digitale data, og det vil Geopartner gerne sætte fokus på.

Ledningsejerne udfører også gravearbejder i forbindelse med nyanlæg og renovering, og har i denne forbindelse brug for et overblik over andre ledningsejeres anlæg.

LER 2.0 udleverer data på GML-format, og nogle systemer kan læse disse data direkte, men typisk skal der ske en eller anden form for bearbejdning for at data bliver anvendelige. De fleste brugere vil f.eks. gerne kunne skelne de forskellige ledningsarter fra hinanden med angivelse af en bestemt symbologi, så man ikke kun modtager en masse tynde sorte, streger der ligner hinanden.

I Geopartner arbejder vi hver dag med forsyningsledninger på vegne af en lang række forsyningskunder inden for alle forsyningsarter, og kender selv til det store arbejde med at udarbejde oversigtsplaner over ledningsanlæg i et projektområde.

Geopartner anvender Bentley Map som platform, og for at få den virkelig effektive udnyttelse af GML-data fra LER 2.0, så har vi udviklet en applikation, som gør det muligt at indlæse disse data i Bentley miljøer og få brugbare data ud af det – i et snuptag.

Løsningen er en del af vores eksisterende GIS Import modul, som i forhold til GML Import giver følgende muligheder:

Efter import af GML-data vil ledningsejeren dermed hurtigt kunne arbejde videre med data, og anvende disse i egne projekter og sammen med evt. samarbejdspartnere.

Import af GML-data fra LER 2.0 giver en meget stor tidsbesparelse i forbindelse med sammenstilling af et samlet datagrundlag over eksisterende ledninger og minimerer samtidigt risikoen for fejl. Tilsammen giver det et retvisende projektgrundlag med et minimum af tidsforbrug.

Som en bonus kan vi oplyse at programmet GIS Import udover GML, også kan konvertere andre GIS formater til DGN-format – altså f.eks. indlæse Shape eller TAB data i designfilen.

Så et meget anvendeligt program med masser af muligheder – samtidigt med at det er let at betjene. GIS Import leveres til Bentley Connect platformen.

Billede: Skærmbillede af GIS Import.

Kontakt Peter Norvin på pen@geopartner.dk eller på telefon +45 4018 7068, hvis du kunne tænke dig at høre mere om GIS Import, eller deltag i et webinar, hvor du ved selvsyn kan se hvor let det er at importere data fra LER ind i Bentley.