Danmarks flotteste plejehjem

Kolding kontoret er med i opførelsen af Danmarks første plejecenter, som skal opføres og drives af et privat konsortium via en OPP-kontrakt med Kolding kommune. Ud over opførelse af selve plejecenteret omfatter OPP-kontrakten også levering af pleje og omsorgsydelser, drift- og vedligeholdelse af bygningen, administration af boliger m.v.

Plejecenteret, som allerede går under navnet ”Danmarks flotteste plejehjem” får navnet Vonsild Have Kvarteret, og skal ud over plejefunktioner også fungere som lokalt omdrejningspunkt i Kolding-bydelen Vonsild. Plejecenter kommer til at rumme 60 plejeboliger. Derudover kommer det til at indeholde en café med udsigt mod den nærliggende Seest Mølleå, som løber langs vestsiden af plejecenteret, og en wellness-afdeling, som også lokalbefolkningen får mulighed for at benytte sig af. Hensigten med det er, at det nye plejecenter kan udvikle sig til et lokalt mødested, som falder ind i landsbymiljøet, og dermed skabe mere dagligliv end man kender fra traditionelle plejecentre.

Kolding kontoret har foreløbig gennemført opmåling og fastlæggelse af de eksisterende skel for området, som består af flere ejendomme og i den forbindelse ydet rådgivning omkring de matrikulære forhold. Endvidere har vi gennemført kontrolberegning af etagearealer og fordeling af arealer for de forskellige funktioner for det projekterede byggeri i samarbejde med arkitekten forud for den endelige myndighedsansøgning med henblik på bl.a. tilsagn om offentligt tilskud til byggeriet m.v. Det er et meget spændende projekt, som vi glæder os meget over at være med til at gennemføre, og vi ser frem til at løse de opgaver, som venter os.

Se mere om projektet på Kolding kommunes hjemmeside: http://www.kolding.dk/borger/bolig-til-aeldre/aeldre/opp-nyt-plejecenter-i-vonsild

Arbejder du for stat eller kommune? Læs mere om, hvad vi kan hjælpe jer med her.

Del på: