Dæmning bliver ny naturoplevelse

Renoveringen af en 150 år gammel dæmning er nu tilføjet listen over Geopartners spændende projekter. Ringkøbing-Skjern Kommune er i fuld gang med at gøre dæmningen fra 1865 til en unik naturoplevelse for cyklister og fodgængere, med hjælp fra Geopartner.  

Dæmning ud af glemmebogen

Dæmningen – der kaldes Bagges Dæmning – blev etableret i 1865, men blev umiddelbart efter etableringen gennembrudt to steder i en storm. Siden har dæmningen ligget uberørt hen, indtil den i 1950’erne blev brugt til fremføring af en højspændingsledning. Igen gik dæmningen i glemmebogen indtil Ringkøbing-Skjern Kommune for nyligt inddrog den i realiseringen af deres projekt ”Sti omkring fjorden”, der er et sammenhængende stinet hele vejen rundt omkring Ringkøbing fjord. 

Målet med renoveringen af dæmningen er at skabe en smuk tur for besøgende i området ved at lave en ny cykelsti over den gamle dæmning og to betonbroer på hver 100 meter, som etableres i gennembrudene fra stormen. Den nye sti giver besøgende mulighed for at få en smuk tur rundt om fjorden.

En opgave for dronen

Projektet er netop startet, og Geopartner hjælper med opmålingen af dæmningsøen med en af virksomhedens droner, der fra luften hurtigt og enkelt har samlet data til en præcis opmåling af dæmningen, der strækker sig omkring 1,6 km ud i Ringkøbing Fjord. 

Udover droneopmåling har Geopartner foretaget grovafsætning af broerne og lavet anmodning om ejendomsdom til dæmningsanlægget, matrikulering af dæmningen og dæmningsøen. Geopartner har også hjulpet med ekspropriation af de nødvendige rettigheder over naboejendommene til etableringen af stien.

Geopartner har også foretaget nivellement af fjorden, dvs. faslægge højder i fjorden, så en sejlrute til en pram kan fastlægges.

Bagges Dæmning har fået sit navn efter Halvor Christian Bagge, som fik dæmningen opført i 1865, for blandt andet at afvande en del af fjorden til fordel for mere landbrugsjord. Efter vandet gennembrød dæmningen efter stormen, opgav man endeligt planerne, men dæmningen får altså nu et nyt formål som naturoplevelse for turister og lokale.