BlueKolding fik samlet viden om tinglysninger med MapTL

Som forsyningsvirksomhed er det vigtigt for BlueKolding at have en pålidelig registrering af ledningsnettet og tilhørende tinglysninger, så man har overblik over sine rettigheder.

I lighed med mange andre forsyninger har BlueKolding på et tidligere tidspunkt gennemført en deklarationsanalyse, men den er ikke blevet vedligeholdt siden, da data løbende indrapporteres i Tinglysningssystemet, men ikke af sig selv ”føres tilbage” til systemer i forsyningen.

Med tiden mistes overblikket, og medarbejdere har svært ved at holde styr på tinglysningerne, så der kan være behov for en lettere og mere brugervenlig tilgang til data.

Dette var situationen, da Geopartner på baggrund af en henvendelse fra BlueKolding kom til at drøfte, hvad behovet var og kunne koble dette sammen med de lovmæssige og teknologiske muligheder.

Resultatet blev et udviklingsarbejde, som bestod af en ny platform til indsamling og visning af ajourførte tinglysningdata, kaldet MapTL, samt en konvertering af den tidligere udførte deklarationsanalyse ind i den nye løsning.

BlueKolding kunne herved få den samlede viden om tinglysninger ind i én samlet teknisk løsning, der desuden kan ”viderestille” dataindholdet til andre udbredte løsninger om ønsket, så brugere kan arbejde i det miljø, de kender og foretrækker.

Kort beskrivelse af funktionaliteten i MapTL

Er en deklaration udstyret med en GML-fil, der stedfæster den præcise udbredelse af deklarationen, så vises den naturligvis med korrekt udbredelse på kortet.

BlueKolding kræver derfor levering af GML-fil fra alle leverandører af deklarationer, da udstrækningen er vigtig ift. den fremtidige anvendelse.

MapTL indeholder dog også mulighed for, at man selv kan indtegne afgrænsningen på en deklaration. Denne oplysning gemmes lokalt og vil fremover fremtræde sammen med øvrige deklarationer.

Hos BlueKolding har man valgt at tinglyse en deklaration på ejendomme, der udtræder af mulighed for afledning af regnvand. Dette har man valgt at placere i samme løsning og kan hermed også vise disse oplysninger på et kort.

Resultatet er en lettere adgang til oplysninger vedr. tinglysning, og det er ikke kun enkelte medarbejdere, som har let adgang til data, men i princippet alle.

MapTL – selvhjulpne medarbejdere

MapTL har medvirket til, at medarbejderne bliver mere selvhjulpne, og i flere tilfælde selv kan ekspedere henvendelser fra borgere, der f.eks. ønsker at bygge og lige skal sikre sig, det ikke strider mod andre forhold. På den måde skal man ikke så ofte hen til ”eksperten” i forsyningen.

Man går i overvejelser om, hvorvidt udledningstilladelser kunne placeres i løsningen, selvom det ikke umiddelbart har noget med tinglysning at gøre.

Der er et naturligt ønske om at begrænse antallet af specialløsninger og samle flere data i lettilgængelige miljøer, der samtidigt er åbne overfor dataudveksling.

MapTL er bygget på Geopartners WebGIS platform, men anvender forsyningen et andet WebGIS, så udstilles data herfra i det foretrukne miljø.

Vil du vide mere?

Lars Klindt
GIS-konsulent
Mobil +45 2858 1660
lkm@geopartner.dk