Beskikkelse til vores landinspektør Majbrit

En af vores landinspektører i Ringkøbing, Majbrit Juel Hammelsvang, har netop fået tildelt sin beskikkelse som landinspektør. Det betyder, at hun fremover selvstændigt må udføre matrikulære sager og underskrive erklæringer.

For at opnå beskikkelsen har Majbrit ud over sin landinspektøruddannelse og titlen som cand.geom. beskæftiget sig med landinspektørarbejde i Geopartner siden december 2012, og hun har med mindst tre års matrikulært arbejde efter endt eksamen dermed opnået den nødvendige erfaring inden for faget.

Majbrit arbejder i dag primært på matrikulære sager med bl.a. arealoverførsler, udstykninger og skelretablering, og så er hun ofte i marken med vores drone.  

Vi ønsker Majbrit stort tillykke

Del på: