Bentley specialist fra Geopartner i paneldebat på IWA

BIM & CAD konsulent, Dennis Nygaard

Vores BIM & CAD konsulent, Dennis Nygaard, er blevet udvalgt som en af tre paneldeltagere i en Business Forum Session, som Bentley Systems afholder på IWA udstillingen i København 14. sep. Kl. 11.15. (Lokale 1 – Hal E).

I debatten vil deltagerne diskutere, hvordan digitale tvillinger kan hjælpe vandforsyninger til at blive mere modstandsdygtige driftsmæssigt, økonomisk og overfor regulative ændringer.

Ud over at være skarp Bentley specialist er Dennis også uddannet anlægsingeniør og autoriseret Bentley Product Training Partner, ligesom Geopartner Landinspektører er autoriseret Channel Partner og forhandler af Bentley software.

Dennis Nygaard udtaler om digitalisering af forsyningsbranchen:

Forsyningsbranchen har i mange år været præget af, at data ofte er statiske, databasebaserede og 2D. Nu er der en klar bevægelse hen imod, at alt skal være 3D samt dynamisk og parametrisk modellerbare. Bentleys løsninger lever i høj grad op til disse krav og mere til. De tilbyder eks. løsninger, som ved at anvende forsyningernes eksisterende data, giver mulighed for realtidssimuleringer i alle typer afvandings- og forsyningssystemer. Det vil sige forsyningsvirksomheden får et validt datagrundlag for risikovurderinger, livscyklusvurderinger, kapacitetssimuleringer mv., som peger direkte ind i fremtiden…

Geopartner Landinspektører A/S deltager også som udstiller på IWA udstillingen. Mød os på Innovation standen i the Danish Pavillon.