Benchmarking – få hjælp til afrapportering

Tiden nærmer sig for den årlige indberetning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og Geopartner kan hjælpe med at få styr på tallene!

Geopartner tilbyder at udarbejde zonekort til forsyningsselskaberne, og kan desuden forestå sammentælling af ledningslængder indenfor de kategorier, som afkræves i forbindelse med indberetning til Benchmarking. Alt sammen til fast attraktiv pris.

Et korrekt udarbejdet zonekort er forudsætningen for at forsyningen får indrapporteret sine aktiver på ledningsnettet korrekt, og Geopartner sørger for at udarbejde zonekortet efter de gældende foreskrifter, bl.a. ved at koble til BBR-registret.

Den samlede leverance består af følgende:

Data leveres på CAD eller GIS format, så temaerne umiddelbart kan anvendes sammen med øvrige data.

For yderligere information om priser mv. kontakt Peter Norvin pr. mail pen@geopartner.dk eller på tlf. +45 4018 7068.