Bæredygtig boligdannelse i København

Af Dahlia Dahan og Linda Markworth, tidligere landinspektørpraktikanter, Geopartner Landinspektører

Københavns Kommune skal i de kommende år bygge mange boligkvadratmeter, så den stadigt store efterspørgsel kan imødekommes. I kommuneplanen fra 2019 er visionen, at København skal være en forgangsby indenfor bæredygtig byudvikling med plads til mangfoldighed og kultur, samtidig med de udvider og bygger tæt. Dette skal bl.a. opnås med et fokus på at bygge 25% almene boliger af ny bygningsmasse samtidig med, at boligstørrelsesbestemmelserne er blevet ændret, så der nu kan bygges væsentligt mindre.

50% af det nyopførte etageareal skal nu være mindst 95 m² i gennemsnit, dog ingen boliger under 50 m². I byudviklingsområderne sættes dette tal ned fra 50 m² til 40 m². Et andet bæredygtigt tiltag er, at nybyggeri skal bygges stationsnært. Det vil sige, at der skal udvikles tæt på S-togs- og metrostationer. Dette skal bidrage med, at endnu flere vælger offentlig transport fremfor bilen, og der ikke er et behov for at benytte bilen i sin hverdag.

Derudover har Københavns Kommune udviklet et bæredygtighedsværktøj, der bruges i lokalplanprocessen som et dialogværktøj mellem kommunen, planlægger og bygherre. Dette værktøj skal hjælpe arbejdet med bæredygtighed ved at opstille konkrete tiltag indenfor den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. De tiltag, der opstilles, er lovmæssige krav, som at bygge 25% almene boliger eller frivillige tiltag, såsom at blande ejerformer. Undersøgelser viser, at værktøjet har potentiale til fremtiden, idet der i dag efterspørges bedre kommunikation af indarbejdelse af bæredygtighed i lokalplanen mellem kommunen og bygherrer. Det er dog stadig så nyt, at der ikke er store nok erfaringer fra arbejdet med bæredygtighedsværktøjet.

Bæredygtighed på dagsordenen

Større firmaer inden for byggebranchen har en tendens til selv at tage initiativ til at få bæredygtighed på dagsordenen. Et værktøj, der ser gavnligt og lovende ud, er DGNB-certificeringen.

Ejendomsudviklere fokuserer særligt på at kunne få DGNB-certificeringen på deres byggeprojekter, og har derudover ambitioner om at blive guld-certificeret. Dermed sætter udviklerne et højere ambitionsniveau for sig selv ved at have ønske om guld-certificering, som er det anden højeste certificeringsniveau.

Der er på baggrund af et stort pres fra byggebranchen blevet indført en begrænsning for hvor meget CO2, der må udledes, når der bygges nyt. Begrænsningen, som træder i kraft i 2023 ved implementeringen af BR23, medvirker til, at større byggeprojekter over 1.000 m2 maksimalt må udlede 12 kg CO2/m2/året, mens der for alle andre former for nye byggerier skal laves en livscyklusanalyse (LCA). Størstedelen af den nuværende CO2-udledning ved nybyggeri er under 12 kg CO2/m2/året, og både interesseorganisationer og ejendomsudviklere er enige om, at det er alt for uambitiøst.

Bæredygtig byudvikling sker gennem frivillige tiltag

Er byggebranchen ambitiøse nok med deres implementering af bæredygtighed? Hvis man ser på Parisaftalen fra 2015, skal de være mere ambitiøse med at udlede færre kg CO2/m2/år eller bygge mindre nyt for, at byggebranchen kan bidrage til, at den globale opvarmning ikke stiger mere end 1,5° celsius. Flere bygherrer giver udtryk for, at meget af den bæredygtige byudvikling i dag sker gennem frivillige tiltag f.eks. gennem brugen af DGNB. De lovmæssige krav er ikke ambitiøse nok, dog må kravene heller ej blive for store, så bygherrer, der ikke har så stort et fokus på bæredygtighed, bliver tabt i processen.

Måske der her kan ligge en opgave til landinspektøren? Gennem rådgivning kan landinspektøren være med til at oplyse aktører, der mangler viden om bæredygtighed og de krav, der efterhånden stilles gennem lovgivning og lokalplaner. Landinspektøren kan bidrage med rådgivning til at indarbejde bæredygtighed, så der i fremtiden kan komme en mere bæredygtige boligdannelse i København.

Som medlem af Green Building Council Denmark og med DGNB-certificeret medarbejder er Geopartner Landinspektører i stand til at yde rådgivning og sparring indenfor bæredygtigt byggeri.

Stadig nysgerrig? Læs mere om vores rådgivning om bæredygtigt byggeri og byudvikling her.