Anvendelse af jordradar (GPR – Ground Penetrating Radar) til registrering af ledninger i jorden

I Geopartner anvender vi i stigende omfang jordradar til en række formål.

Den typiske opgave er genfinding af ledninger, hvor man af oftest ikke kender den præcise placering. Det kan være af hensyn til forsyningssikkerhed eller af driftsmæssige årsager, at påvisningen er nødvendig.

En anden opgavetype, hvor jordradar kan anvendes, er ved projektering af et nyt ledningsstræk – i situationer hvor man er usikker på, om alle nedgravede ledninger er registreret korrekt.

For at sikre en problemfri gennemførelse af projektet foretages en registrering med jordradar for at få et overblik over situationen, og nedgravede ledninger registreres med placering (XY) og lægningsdybde (Z).

I en aktuel opgave foretog Geopartner undersøgelse på vegne af NCC Danmark A/S, der skulle anlægge en ny fjernvarmeledning.

De berørte områder blev scannet med jordradaren, og de fundne registreringer markeret på jorden og herefter opmålt med GPS. Jordradaren registrerer også lægningsdybden, hvorved man har en fuld 3D registrering.

Det lykkedes at registrere alle ledninger og kabler, og projektet kunne gennemføres uden problemer med krydsende ledninger.

Resultatet af GPR-scanningen har gjort det muligt for os at være bedre forberedt og være mere fremsynede i forhold til, hvor det var hensigtsmæssigt at placere fjernvarmeledningen. Vi fik simpelthen en vished og sikkerhed, som vi kombinerede med sund fornuft. Og vi må sige, at det, som Ground Penetrating Radaren fandt, passede fuldstændig med virkeligheden, da vi kom i gang med at grave

– Hasse Larsen, Produktionsleder
NCC A/S

Vil du vide mere?