Årets forsker

I fredags vandt specialkonsulent Carlo Sass Sørensen fra Kystdirektoratet en af Innovationsfondens tre Erhvervsforskerpriser 2020 for sit arbejde med at se samlet på vandstandsstigninger og lokale landsætninger i relation til risiko for oversvømmelser og klimasikring i kystnære områder.

I Geopartner siger vi stort tillykke med den fornemme pris, og er samtidigt stolte af at flere medarbejdere har samarbejdet med Carlo gennem mange år, bl.a. på tidligere udgivelser og rapporter.

– Karsten Vognsen udtaler ”Mit samarbejde med Carlo ligger ca. 20 år tilbage, hvor vi i fællesskab med Per Knudsen fra DTU fik sat fokus på vandstandsmålingen i Danmark. I et godt samarbejde med DMI, KMS, KDI, DTU-Space og det daværende FV (Farvandsvæsen) kom der styr på begreberne (relativ/absolut vandstandsstigning) og guides i forhold til international standard”.

– Karsten fortsætter ”fokus på landsætninger og deres betydning tog fart i 2010 – 2011 blandt andet i forbindelse med udpegning af de 10 oversvømmelsesområder, hvor man nævner Landhævning men undlader betydningen af de lokale sætninger. Denne del blev behandlet i et mere intensivt samarbejde mellem Carlo, Niels Broge, Per Knudsen og undertegnede, som så efterfølgende resulterede i de 2 tekniske rapporter 16 og 17 (2012 – 2014)”.

Niels Broge kom ind i billedet, da han og Karsten kom til at arbejde sammen i referencenet-området i SDFE.

– ”Vi fik ideen med at koble arbejdet med etablering af Danmarks Højdemodel version 1, som jeg var key account manager for, og de meget præcise fikspunktmålinger og arbejdet med vandstandsmålingerne og de allerførste tidsserier af GNSS målinger fra de første permanente GNSS stationer” udtaler Niels Broge.

Årets forsker - Carlo Sass Sørensen
Niels Broge, chefkonsulent fra Geopartner Inspections (tv), Carlo Sass Sørensen, prismodtager og specialkonsulent fra Kystdirektoratet (midten), Per Knudsen, professor fra DTU Space (forrest) og Karsten Vognsen, chefkonsulent fra Geopartner Inspections (bagest).

– Han fortsætter ”Det var her det gik op for os, at der var en åbenlys sammenhæng ift. at benytte de punktbaserede landbevægelsesberegninger, som udgangspunkt for at fremskrive højdemodellen som beregningsgrundlag for simulering af fremtidige oversvømmelser (Teknisk rapport no. 16)”.

Det lykkedes at gøre DTU interesserede i anvendelsen af satellitbaserede data, og få leveret nogle InSAR PSI beregninger over Thyborøn. 
Det var på dette tidspunkt det stod klart for alle, at der var en helt ny bane at spille på, idet mønstret i de satellitberegnede landbevægelser matchede mønstret i de fikspunktberegnede landbevægelser 100%.

– ”Det var derfor en stor glæde for os at være til stede ved prisuddelingen, hvor vores gamle ”team” kunne fejre Carlo på behørig vis” afslutter Karsten og Niels samstemmende.

Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand (LVS) har været gennemgående samarbejdspartnere, og samarbejdet fortsætter nu under Klimatorium-paraplyen, hvor Geopartner naturligvis også er medlem.

Omtrent på dette tidspunkt påbegyndte Carlo en Erhvervs-ph.d., som kunne samle al den megen ny viden og data, som indgår i vandforvaltning, herunder også geologisk viden, hvorved Geo kom ind i billedet.

– Karsten Vognsen fortæller ”når man opnår sådan en fornem pris, som Carlo nu har modtaget, så ligger der masser af forskning og utallige timer bag, og såvel Niels som jeg har været så heldige at samarbejde med Carlo og opleve den gejst og entusiasme han er udstyret med”.

Netop koblingen mellem forskning og øvrig spidskompetenceviden kombineret med praktisk opgaveløsning, er det som giver værdi – ikke kun lokalt, men over det ganske land – og muligvis også internationalt.

Læs mere på Kystdirektoratets hjemmeside her.