5 gode grunde til at bruge registreringsvejledninger

Som forsyning arbejder I sikkert med en lang række eksterne samarbejdspartnere, der alle skal levere data til jeres samlede ledningsdatabase. Derfor er det afgørende, at data bliver leveret i en ensartet og høj standard, som lever op til jeres krav.

Registreringsvejledninger er et effektivt redskab til at forklare jeres krav og vejlede eksterne samarbejdspartnere. I får her fem grunde til, hvorfor det kan være en god idé at implementere registreringsvejledninger i jeres forsyning:

1. I får overblik over data – både af eksisterende anlæg og nyanlæg
2. I har mulighed for at stille veldefinerede krav til tv-inspektioner og opmålinger
3. I beslutter, hvordan data skal afleveres, og hvad indholdet skal være
4. I kan bedre kontrollere og kvalitetssikre modtagne data
5. I undgår at modtage data med fejl og mangler

Klare krav til opmålinger og opmålingers nøjagtigheder giver fordele. Foto: Geopartner.

BlueKolding sparer tid og mindsker fejl med registreringsvejledninger

Hvad skal registreringsvejledningen indeholde?

Der er mange spørgsmål, som I med fordel kan inkludere i beskrivelsen af de krav, I ønsker at stille til data, der skal indgå i jeres ledningsdatabase. Det gælder f.eks. krav til opmålinger og deres nøjagtigheder samt indeholdte attributter.

Stiller I klare og veldefinerede krav, er I sikre på at få det, I betaler for! Det kan både være gennem en standardvejledning, hvor I selv foretager tilpasninger og rettelser, og en tilpasset løsning, hvor udvalgte emner, der har særlig vigtig karakter for jer, indgår. 

Vi hjælper med IT-løsninger til kvalitetssikring af data og tilbyder som et tillæg til registreringsvejledninger løsningen GeoKontrol, der giver jer mulighed for at udføre modtagekontrol på data og at dokumentere, at I har fået det aftalte produkt.