3D scanning og as-built-model af det gamle Kommunehospital i København

Jeudan, som ejer det gamle Kommunehospital i dag, får en komplet dokumentation af alle 80.000 m2  samt et virkelighedstro beslutnings- og projekteringsgrundlag til brug i deres bygningsadministration.

Med 80.000 m2 bygningsmasse fordelt på 5 etager og mange forskellige bygninger samt udenomsarealer er det noget af en opgave at skabe sig et komplet overblik over en ejendom som det gamle Kommunehospital i København. Det ejes i dag af service- og ejendomsvirksomheden Jeudan og huser Det Samfundsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet. Og overblik har man som ejer brug for i sin facility management – det vil sige, eksempelvis når man skal rengøre, vedligeholde eller renovere bygningen, når man skal udregne arealafhængige omkostninger, når man skal opgøre sine aktiver – eller finde lokaler eller inventar i de mange bygninger.  

NavVis VLX - 3D scanning - as built model -Geopartner Landinspektører
Bygningen scannes rum for rum med med NavVis VLX scanneren placeret på skuldrene

Scanning med bærbare NavVis VLX laserscannere

Efter mange års samarbejde på andre projekter blev opgaven med at skabe overblikket og den komplette registrering lagt i hænderne på Geopartner Landinspektører. Med brug af to nye bærbare NavVis VLX laserscannere har medarbejdere fra Geopartner gennem 1½ måneds tid gennemgået og scannet samtlige lokaler på samtlige etager i samtlige bygninger – samt udendørsområderne.  

– Det foregår på den måde, at scanneren monteres på skuldrene af medarbejderen, og så går han i et langsomt tempo rundt i hvert eneste lokale, som både scannes og fotograferes i samme arbejdsgang. Det er en opgave, som kræver omhyggelighed. Alle døre skal åbnes, alle rum skal besøges, og alt skal registreres af scanneren, udtaler projektleder Morten Hellemann.

Link til filmen, som viser NavVis VLX i aktion

Suppleres med indmåling af fikspunkter

Omhyggelighed og nøjagtighed er alfa og omega i en landinspektørs arbejde, så kunden kan regne med de opmålinger, der leveres. Og for at sikre nøjagtigheden kombineres scanningen derfor med referencemålinger med traditionel landmåling udført med totalstation. Med etablering og indmåling af fikspunkter sikres nøjagtigheden også på tværs af bygningerne i forhold til hinanden.

Rå data forvandles til 3D model

Projektleder Morten Hellemann med punktskyen fra det gamle Kommunehospital på skærmen

– Når scanningen er færdig, kommer vi tilbage til kontoret med en stor mængde opmålingsdata, der tilsammen danner det, som kaldes en punktsky. Det kræver fagkundskab og databehandling at få noget ud af disse rå data. Med punktskyen som grundlag opbygges en 3D model, der afspejler virkeligheden så tæt på 100%, som man kan komme. Derfor kaldes 3D modellen også en as-built model eller en digital tvilling. Og med den har man den samlede dokumentation af bygningen, forklarer Morten Hellemann og fortsætter:

– Den 3D model er basis for alt andet, vi laver. Det er en databasestruktur, så man kan trække de ønskede informationer ud af modellen til daglig bygningsadministration. Situationsplaner (vandrette snit), lodrette snit igennem bygningen, arealer af lokaler, etager og bygninger samt dæktykkelser m.m. Og når vi siger, at scanneren registrerer alt, så mener vi alt. Man kan trække styklister for f.eks. vinduer, toiletter eller radiatorer i hele ejendommen, man kan trække m2 fliser eller trægulv, dokumentation af ventilation og meget mere.

Fotos af høj kvalitet optages i samme arbejdsgang

Som en ekstra værdi optager scanneren også fotos undervejs, og dem kan man efterfølgende få glæde af i Viewer-løsningen som 360o panoramabilleder, hvor man virtuelt selv kan bevæge sig naturtro rundt i lokalerne og se hvilke lamper, der hænger hvor, hvor mange skabe, der er, hvordan de enkelte døre ser ud osv.

NavVis VLX - 3D scanning - digital tvilling - Geopartner Landinspektører
Scanneren kan også anvendes udendørs

Troværdigt og præcist aftale- og projekteringsgrundlag

– I mange tilfælde har man en samling gamle tegninger, som ikke afspejler virkeligheden. Med sådan en fuldstændig registrering af forholdene, som vi har udført i det gamle Kommunehospital, får ejeren et komplet overblik og et troværdigt og præcist aftalegrundlag. Det får de glæde af i den løbende administration og vedligehold af bygningerne. Men også som idé- og projekteringsgrundlag ved bygningsudvikling.

Projektlederen i Geopartner er derfor ikke i tvivl om, at Jeudan vil få en masse værdi ud af 3D modellen.

– Jeudan er en topprofessionel virksomhed. Det vil give dem stor værdi, at de nu får et effektivt, tidsbesparende og troværdigt grundlag for al bygnings­administration i relation til det gamle Kommunehospital, slutter Morten Hellemann.

3D scanning med NavVis VLX er relevant for alle små og store virksomheder og myndigheder, der har brug for overblik og dokumentation af bygninger eller lokaler i forbindelse med administration, vedligehold, ombygning eller salg. (Se flere billeder i galleri nederst)

Læs mere om 3D scanning og as built model her

NavVis VLX-scanneren

Den avancerede NavVis VLX-scanneren er unik, fordi det er en bærbar scanner, der kan foretage hurtigere og komplet opmåling af kompliceret bygningsmasse med høj kvalitet og nøjagtighed.

  • Kan anvendes både indendørs og udendørs
  • Et godt kamera er indbygget i scanneren. Det vil sige, man får fin billeddokumentation og 360o panoramabilleder i samme proces.
  • Billederne kan efterfølgende benyttes til virtuel 3D-rundgang i miljøet i Viewer-løsningen
  • Man får adgang til 3D punktsky i farver og 3D model
  • Interaktivt oversigtskort med integreret billeddokumentation
  • Ud af 3D modellen kan trækkes interaktive situationsplaner, lodrette snit, areal- og  volumenopgørelser, dokumentation af ventilation, styklister af inventar mv.
  • Man kan foretage målfaste opmålinger og eksportere data til andre løsninger
  • Nøjagtighed ± 1 cm. på faste genstande ved brug af fikspunkter

Kontakt mig for at høre mere om 3D scanning med NavVis VLX

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk