3 miniudbud vundet med topkarakterer

Geopartner vinder tre miniudbud for Vejdirektoratet.

Geopartner er glade for endnu engang at skulle udføre opgaver for Vejdirektoratet. Denne gang drejer det sig om ordrer, der udspringer af tre vundne miniudbud, som Geopartner vandt med topkarakterer.

Med baggrund i et gennemført skriftligt materiale fik Geopartner Landinspektører A/S i februar retten til at byde på miniudbuddene fra Vejdirektoratet.

To medarbejdere udfører derfor in-house opgaver hos Vejdirektoratet i Skanderborg i foreløbigt et år frem. Hos Vejdirektoratets tilsynskontor nord for Herning udstationeres endnu en medarbejder i halvandet år.

Geopartners tre medarbejdere kommer til at beskæftige sig med deres kernekompetencer på ekspropriationsområdet. Specifikt med opgaver som arealerhvervelse/ekspropriation og lodsejerkontrakter i forbindelse med Herning-Holstebro motorvejen, og i forbindelse med rundkørsler, cykelstier m.v. på statsvejene.

Opgaverne har sammenhæng med det samarbejde Geopartner og Skel.dk Landinspektører etablerede i starten af året. Her vandt Geopartner i slutningen af januar, efter en større udbudsrunde fra Vejdirektoratet, også fire rammeaftaler om levering af in-house konsulenter til forskellige rådgivningsopgaver.

Få indblik i her, hvordan vi kan hjælpe dig med dine spørgsmål i forbindelse med ekspropriation.

Del på: