Forståelse af TV-data

Indhold 

Formålet med dette kursus er at give registranter, som skal indlæse TV-inspektioner, grundlæggende viden om krav og faldgruber og gøre dem i stand til at håndtere de udfordringer, som de støder ind i.

Kurset omhandler også, hvilke krav man bør stille til sine leverandører af TV-inspektioner for at undgå usikkerhed om leverancer og få reduceret tidsforbruget til håndtering af fejl.

Kurset er en blanding af teoretiske og praktiske øvelser med fokus på, hvordan man håndterer konkrete problemstillinger.

Målgruppe 

Alle personer som arbejder med import af TV-inspektioner og/eller personer med ansvar for afløbsdata.

Forudsætninger 

Kursisterne bør have et basalt kendskab til DANDAS, ledningsregistrering og TV-inspektioner og kende de betegnelser og den terminologi, der anvendes heri.

Der stilles en PC til rådighed pr. 2 kursister, således man løser opgaverne sammen og udveks- ler erfaringer undervejs.

Instruktør

Camilla Nygaard har mangeårig erfaring som registrant med praktisk erfaring med indlæsning af data og som rådgiver, hvor hun hjælper forsyninger med at fastlægge krav til leverandører.

Praktisk info

Tid: 1 dag fra 9-16
Pris: 4.900 kr. inkl. fuld forplejning og kursusmateriale
Maksimalt: 2-4 deltagere

Vil du med på kursus i Forståelse af TV-data? Kontakt os og hør nærmere. 

Kontakt for yderligere information om kurset

Camilla Lykkebøe Nygaard
Ingeniør, forsyningskonsulent
Tel. +45 2940 6995
cln@geopartner.dk