Forståelse af TV-data

Indhold 

Formålet med dette kursus er at give registranter, som skal indlæse TV-inspektioner, grundlæggende viden om krav og faldgruber og gøre dem i stand til at håndtere de udfordringer, som de støder på.

Kurset omhandler også, hvilke krav man bør stille til sine leverandører af TV-inspektioner for at undgå usikkerhed om leverancer og få reduceret tidsforbruget til håndtering af fejl.

Kurset er en blanding af teoretiske og praktiske øvelser med fokus på, hvordan man håndterer konkrete problemstillinger.

Målgruppe 

Alle som arbejder med import af TV-inspektioner og/eller personer med ansvar for afløbsdata.

Forudsætninger 

Kursisterne bør have et basalt kendskab til DANDAS, ledningsregistrering og TV-inspektioner og kende de betegnelser og den terminologi, der anvendes heri.

Der stilles en PC til rådighed pr. 2 kursister, således I løser opgaverne sammen og udveksler erfaringer undervejs.

Instruktør

Camilla Nygaard er ingeniør og forsyningskonsulent og har mange års erfaring som registrant med praktisk erfaring med indlæsning af data. Hun rådgiver desuden forsyninger og hjælper dem med at fastlægge krav til leverandører.

Praktisk info

Tid: 1 dag fra 9-16
Pris: 4.900 kr. ekskl. moms og inkl. fuld forplejning og kursusmateriale
Maksimalt: 4 deltagere

Vil du med på kursus i Forståelse af TV-data? Kontakt Camilla og hør nærmere. Kurset afholdes, når vi har samlet et hold af deltagere. 

Vil du være skarpere på forståelse af TV-data? Kontakt mig og hør nærmere

Camilla Lykkebøe Nygaard
Ingeniør, forsyningskonsulent
Tel. +45 2940 6995
cln@geopartner.dk